Xã hội

Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn

Nguyễn Liên 04/12/2023 - 22:46

Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn nhằm đưa Di tích trở thành điểm du lịch văn hóa, lịch sử đặc sắc, danh lam thắng cảnh hấp dẫn; gắn kết đồng bộ với hệ thống di tích cách mạng của tỉnh Bắc Kạn, vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang-Bắc Kạn và toàn vùng chiến khu Việt Bắc xưa.

ATK Chợ Đồn, thuộc quần thể Di tích Chiến khu Việt Bắc (bao gồm ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và ATK Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), là căn cứ địa chiến lược, chứng kiến và ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954); gắn với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Chí Thanh, Trần Đăng Ninh…

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ đã hoạch định đường lối kháng chiến, đưa ra những quyết sách mang tầm chiến lược, quyết định vận mệnh của đất nước trong một giai đoạn lịch sử đấu tranh gian khổ, lãnh đạo toàn dân, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

atk-cho-don-1-2058.jpg.jpg
Di tích lịch sử Đồi Nà Pậu nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn.

Nằm trên địa bàn 3 xã phía Nam huyện Chợ Đồn, nơi có địa hình rừng núi hiểm trở, Khu ATK Chợ Đồn, bao gồm 25 di tích, trong đó có: 6 di tích đã được xếp hạng quốc gia, 3 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 16 di tích đưa vào danh mục kiểm kê.

di-tich-ban-ca-14.jpg.jpg
Di tích Bản Ca thuộc xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30/11/2023 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Quy mô quy hoạch là 135ha, thuộc địa bàn các xã: Lương Bằng, Nghĩa Tá và Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và các khu vực cảnh quan, di tích phụ cận có liên quan.

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc thông qua các di tích, điểm di tích hiện còn của Di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn; góp phần hình thành điểm tham quan về nguồn, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng và tinh thần yêu nước của nhân dân ta cho các thế hệ mai sau; gắn kết đồng bộ với hệ thống di tích cách mạng của tỉnh Bắc Kạn, vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn và toàn vùng chiến khu Việt Bắc xưa; làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan và phát triển hệ sinh thái mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng căn cứ cách mạng Chợ Đồn nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

2026_ban-cai.jpg
Di tích lịch sử Bản Cài, thôn Nà Làng, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn là nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ, trên đường từ Pác Bó đến Tân Trào ngày 15/5/1945.

Theo phân vùng chức năng, tại mỗi di tích thành phần phân thành 2 vùng chức năng chính là: Vùng bảo vệ di tích và vùng bảo vệ cảnh quan, phát huy giá trị di tích và phục vụ du lịch.

Các công trình di tích được tu bổ, phục hồi dựa trên căn cứ khoa học và tư liệu lịch sử; mang phong cách kiến trúc tương đồng về tính chất và thời kỳ, phù hợp truyền thống địa phương. Khu Di tích tập trung phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng về tài nguyên tự nhiên và văn hóa của khu vực gồm: nghiên cứu, tham quan di tích văn hóa-lịch sử, di chỉ khảo cổ; du lịch sinh thái, tìm hiểu văn hóa bản địa và các sản phẩm du lịch gắn với các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng nhằm phát triển sản phẩm du lịch do người dân địa phương tổ chức, quản lý theo hướng mỗi bản, mỗi điểm di tích một sản phẩm du lịch đặc trưng. Theo quy hoạch, lấy Cụm du lịch Trung tâm Di tích Nà Pậu là hạt nhân trong phát triển du lịch, hình thành các tuyến du lịch sau:

Tuyến du lịch nội khu kết nối Trung tâm Di tích Nà Pậu (xã Lương Bằng) với các điểm di tích trong nội bộ khu di tích: Cụm Du lịch về nguồn Đồi Pù Cọ; Cụm Du lịch lịch sử và du lịch cộng đồng Bản Ca-Nà Quân.

Tuyến du lịch nội tỉnh kết nối Di tích ATK Chợ Đồn với Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn); với Hồ Ba Bể (huyện Ba Bể).

Tuyến du lịch ngoại tỉnh bao gồm tuyến du lịch kết nối liên vùng ATK: Định Hóa (Thái Nguyên)-Tân Trào (Tuyên Quang)-Chợ Đồn (Bắc Kạn) và tuyến du lịch kết nối Di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn với các tuyến du lịch quốc gia, quốc tế qua khu vực này, kết nối tới các điểm du lịch quan trọng của khu vực và cả nước, như: Hồ Ba Bể (Bắc Kạn); Vườn Quốc gia Na Hang (Tuyên Quang), Khu Di tích Đền Hùng (Phú Thọ), Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc), hang Pác Bó, thác Bản Giốc (Cao Bằng)...

Nguyễn Liên