Đời sống

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trọng điểm gắn với giải ngân vốn đầu tư công

Đức Hồ 21/09/2023 - 19:29

Ngày 21/9, sau một buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thông qua 16 Nghị quyết trên các lĩnh vực đầu tư, ngân sách… với sự nhất trí cao của đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, có ý nghĩa quan trọng để các cấp, ngành làm căn cứ pháp lý triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Bình Định năm 2023 và những năm tiếp theo.

Qua theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

hoi-dong-nhan-dan-binh-dinh-1.jpeg
Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trọng điểm gắn với giải ngân vốn đầu tư công.

Đến nay, qua 9 tháng thực hiện, một số chỉ tiêu kết quả đạt được chưa như kỳ vọng, có chỉ tiêu dự báo sẽ không đạt kế hoạch đề ra.

Dự báo 3 tháng cuối năm còn lại, tình hình còn nhiều khó khăn; một số ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực gặp khó khăn sẽ tác động bất lợi đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do đó, để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, HĐND tỉnh Bình Định yêu cầu, ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh một cách bài bản, cụ thể.

Trọng tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra giải pháp, nhất là rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm gắn với giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo yêu cầu, quy định, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các chương trình.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nhất là những phản ảnh, kiến nghị công tác đền bù và giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp. Chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão…

hoi-dong-nhan-dan-binh-dinh-2.jpeg
Lễ khởi công tuyến đường kết nối hơn 1000 tỷ tại Bình Định.

Tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán… của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng. Chủ động đăng ký nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp thường lệ) cuối năm 2023.

Các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; khảo sát nắm bắt những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân quan tâm, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

Đồng thời, vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính quyền, trọng tâm là tính khả thi, tính hiệu quả của các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành về cơ chế, chính sách tác động đến lợi ích của người dân; sự hài lòng của nhân dân đối với việc giải quyết các kiến nghị cử tri, của các cơ quan chức năng.

Đức Hồ