Đời sống

Yêu cầu kiểm tra 2 tòa nhà TMS Quy Nhơn và FLC Sea Tower Quy Nhơn

Đức Hồ 20/09/2023 - 21:21

Chiều 20/9, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng của một số tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Theo đó, đối với chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn TMS, khẩn trương thông báo cho các nhà đầu tư thứ cấp đang sử dụng căn hộ lưu trú du lịch không đúng theo quy định, liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định tại khoản 1, Điều 49 của Luật Du lịch năm 2017.

Đồng thời có văn bản thông báo cho Công an tỉnh, UBND TP Quy Nhơn về tình hình các nhà đầu tư thứ cấp đang kinh doanh dịch vụ lưu trú tại tòa nhà nhưng chưa hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, đối với Công ty CP Xây dựng FLC Faros, không đưa dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn vào khai thác, sử dụng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định và chưa đảm bảo điều kiện có liên quan theo quy định của pháp luật.

img_20230920_180230.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm ta tòa nhà TMS Quy Nhơn.

Khẩn trương thông báo cho các nhà đầu tư thứ cấp không được sử dụng căn hộ du lịch để lưu trú hoặc kinh doanh khi công trình chưa đảm bảo điều kiện để đưa vào sử dụng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, kịp thời xử lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, UBND TP Quy Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ trong việc quản lý, sử dụng các công trình, tòa nhà cao tầng trên địa bàn.

Đảm bảo việc đưa công trình vào sử dụng phải đủ các điều kiện, tuân thủ đúng quy định pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan, việc quản lý, sử dụng, khai thác các công trình phải đúng mục đích, đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

Đức Hồ