Đời sống

Phí sát hạch lái xe tăng từ 10.000 – 50.000 đồng từ 1/8

Hà Kim 09/06/2023 - 17:13

Theo Thông tư mới của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/8, phí sát hạch lái xe sẽ tăng từ 10.000 - 50.000 đồng tùy theo từng mục, riêng phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông có mức phí là 100.000 đồng/lần.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

sat-hach-1-.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo thông tư này, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại đã tăng 40.000 đồng đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4. Trong đó, sát hạch lý thuyết tăng 20.000 đồng lên 60.000 đồng; sát hạch thực hành tăng 20.000 đồng lên 70.000 đồng.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần, tăng 10.000 đồng so với mức cũ là 90.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ là 300.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ 60.000 đồng/lần; sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.

Các khoản lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công), lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giữ nguyên như hiện hành.

Thông tư nêu rõ, mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại thông tư này được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý).

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Hà Kim