Văn hóa - Du lịch

Nhiều Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công bố

Minh Anh 02/06/2023 - 18:04

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký một số văn bản, công bố thêm nhiều di sản vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở các lĩnh vực như tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống...

5.-trang-phuc-ha-nhi.jpg
Trang phục của người Hà Nhì nổi bật với những đường viền lượn cong.

Tỉnh Điện Biên có 4 di sản được công nhận lần này là “Nghệ thuật múa của người Lào” (huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông), “Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng” (huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông), “Nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì” (xã Sín Thầu, xã Leng Su Sìn, xã Sen Thượng, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé) và “Nghề rèn của người Mông”.

Tỉnh Tuyên Quang có 4 di sản được công nhận gồm: “Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn” (xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình), “Lễ hội đình Hồng Thái” (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương), “Tri thức về cọn nước của người Tày” (xã Trung Hà, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa; xã Côn Lôn, huyện Na Hang; xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình), và “Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày” (xã Lăng Can, xã Hồng Quang, xã Khuôn Hà, xã Thượng Lâm, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình).

Bên cạnh đó, các di sản: “Hát ru của người Tày” (xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn), “Nghề dệt thổ cẩm của người Tày” (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) và “Nghệ thuật Khèn của người Mông” (huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái)... cũng được công bố trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này.

Minh Anh