Xử phạt Công ty Cổ phần bao bì xi măng Long Sơn gần 650 triệu đồng

Đời sống - Ngày đăng : 11:54, 27/12/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì chiếm đất nông nghiệp với tổng số tiền 649.780.000 đồng đối với Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn, Khu phố Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, người đại diện theo pháp luật, ông Lê Văn Hân, Giám đốc.

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần bao bì xi măng Long Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn theo Quyết định số 2379/QĐUBND ngày 05/7/2017; điều chỉnh lần 1 tại Quyết định số 5053/QĐ-UBND ngày 26/12/2017; điều chỉnh lần 2 tại Quyết định 3470/QĐ-UBND, ngày 28/6/2018; điều chỉnh lần 3 tại Quyết định 3999/QĐ-UBND ngày 12/10/2021. Gia hạn thời gia hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án lần cuối hết 31/12/2021 (tại văn bản 5058/UBND- THKH, ngày 19/4/2021).

Qua kiểm tra, Công ty Cổ phần bao bì xi măng Long Sơn đã hoàn thành GPMB đối với diện tích được chấp thuận chủ trương đầu tư là 48.122,85m2; hiện tại công ty chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục để trình UBND tỉnh Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án.

Vi phạm của Công ty Cổ phần bao bì xi măng Long Sơn, trong khi chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án theo chủ trương đã được UBND tỉnh chấp thuận, công ty Cổ phần bao bì xi măng Long Sơn đã tự ý xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, diện tích xây dựng khoảng 11.849,5m2. Theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, đây là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Chiếm đất nông nghiệp (đất bằng trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm…).

tru-so-cong-ty-co-phan-bao-bi-xi-mang-long-son.jpg
Trụ sở Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn

UBND thị xã Bỉm Sơn đã có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt là 340.000.000 đồng (do mức phạt tiền vượt quá thẩm quyền của UBND thị xã Bỉm Sơn).

Sau khi xem xét Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn thực hiện hành vi vi phạm hành chính chiếm đất nông nghiệp (đất bằng trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm,…) tại đô thị để xây dựng Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn (Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, diện tích xây dựng 11.849,5m2 tại khu phố Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Quy định tại: Khoản 5; Điểm đ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mức xử phạt từ 100.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng đối với cá nhân.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Mức phạt tiền đối với tổ chức đối với hành vi vi phạm nêu trên là từ 200.000.000 đồng đến 480.000.000 đồng. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền: 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng). Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, số tiền: 309.780.000 đồng (Ba trăm lẻ chín triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Buộc thực hiện tiếp thủ tục thuê đất theo quy định đối với trường sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục thuê đất.

Tổng số tiền Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn phải nộp là: 648.780.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trên, quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Thanh Phương