Báo Công lý
Thứ Ba, 17/9/2019

Tổng thầu nhận trách nhiệm đưa người không có nhiệm vụ lên tàu Cát Linh-Hà Đông

12/8/2018 19:38 UTC+7
(Công lý) - Ban Quản lý dự án Đường sắt đã tổ chức họp chấn chỉnh, nghiêm khắc phê bình Tổng thầu và có văn bản yêu cầu Tổng thầu tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch được phê duyệt.

Liên quan đến sự việc Tổng thầu Trung Quốc tổ chức cho cán bộ, công nhân và người nhà đi tham quan trên tàu Cát Linh - Hà Đông, đơn vị đã tổ chức họp chấn chỉnh, nghiêm khắc phê bình. Chiều 12/8, Ban quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) đã thông tin về sự việc trên.

Tổng thầu nhận trách nhiệm đưa người không có nhiệm vụ lên tàu Cát Linh-Hà Đông

Tổng thầu đã dùng thẻ lên tàu và thẻ này chỉ dùng cho mục đích trên và chỉ có giá trị trong ngày 11/8.

Theo đó, Ban quản lý dự án yêu cầu Tổng thầu tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch được phê duyệt, chấm dứt ngay việc đưa người không có chức năng, nhiệm vụ lên tàu. Các công việc triển khai không theo kế hoạch, Tổng thầu phải báo cáo và được Ban Quản lý dự án Đường sắt chấp thuận trước khi thực hiện. Việc sử dụng, phát hành tài liệu, thông tin liên quan đến dự án phải thực hiện theo đúng điều kiện hợp đồng. Tại cuộc họp, Tổng thầu đã nhận trách nhiệm về sự việc nêu trên và cam kết không tái diễn.

Theo báo cáo của Tổng thầu Trung Quốc, sáng 11/8, Tổng thầu tổ chức hoạt động công đoàn tại trụ sở để phát động thi đua và động viên cán bộ công nhân viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm và mục tiêu của dự án. Để động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên, Tổng thầu đã tự ý mời cán bộ, công nhân viên của Tổng thầu và người thân cùng đi trên tàu.

Nhằm kiểm soát người lên tàu, Tổng thầu đã dùng thẻ lên tàu và thẻ này chỉ dùng cho mục đích trên và chỉ có giá trị trong ngày 11/8.

Theo đại diện Tổng thầu Trung Quốc, tổng cộng khoảng 200 người, trong đó có 40 người Trung Quốc đi trải nghiệm vận hành thử tàu. Để thuận tiện cho người Trung Quốc lên tàu và kiểm soát đúng người, đơn vị in thẻ song ngữ. Thẻ có giá trị trong ngày, lưu hành nội bộ trong dự án.

Mai Đỉnh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật