Báo Công lý
Thứ Ba, 24/9/2019

Danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS năm 2017

05/4/2018 18:23 UTC+7
(Công lý) - Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS năm 2017.

Liên quan đến việc xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2017, chiều nay (5/4), Bộ GD-ĐT có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng thỉnh giảng.

Danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS năm 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS 2017.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trên tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 30/4/2017.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 84/TB- VPCP ngày 03/3/2018, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã thành lập Đoàn kiểm tra việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS PGS) năm 2017 (Quyết định số 699/QĐ-BGDĐT ngay 06/3/2018).

Qua kiểm tra, có 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trong số 1226 ứng viên đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông qua tại kỳ họp lần thứ VII năm 2017.

Kết quả kiểm tra hồ sơ của các ứng viên cho thấy sai sót chủ yếu nằm ở các khâu: ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể; cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ; các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.

Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước yêu cầu các Hội đồng chức danh giáo sư ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017, đặc biệt những hội đồng có hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS nêu trên, thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

Rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các cấp Hội đồng chức danh giáo sư về việc đã để xảy ra những sai sót trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Các Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở liên quan đến 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện công nhận đạt tiên chuẩn GS, PGS năm 2017 tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với sai sót của từng hồ sơ cụ thể, gửi báo cáo về Hội đồng chức danh nhà nước trước ngày 30/4/2018.

Trong các đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sắp tới, các Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và các ứng viên cần tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tổ chức và nghiên cứu kỹ các tài liệu hướng dẫn của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước về công tác này để tránh những sai sót tương tự trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ.

Ngô Chuyên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật