Báo Công lý
Thứ Ba, 24/9/2019

Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động thỉnh giảng

06/4/2018 08:33 UTC+7
(Công lý) - Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, ứng viên, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Đó là một trong những nội dung mà Bộ GD-ĐT trong văn bản số 1307/BGDĐT-GDĐT về việc nâng cao trách nhiệm của các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Qua kiểm tra, đã có 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động thỉnh giảng

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Qúa trình kiểm tra hồ sơ các ứng viên cho thấy, sai sót chủ yếu nằm ở khâu: ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể, cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ, các Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng chức danh giáo sư ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.

Để chấn chỉnh tình trạng xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giáo viên thỉnh giảng liên quan đến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 và nâng cao trách nhiệm của các đại học, học viện, trường đại học trong việc tổ chức, quản lý và đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ:

Rà soát quy định, quy trình của cơ sở đào tạo liên quan đến quá trình tổ chức và quản lý hoạt động thỉnh giảng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở đào tạo.

Chấn chỉnh công tác mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng, lưu trữ hồ sơ thỉnh giảng và xác nhận kết quả thực hiện hoạt động thỉnh giảng gửi đến cơ quan, tổ chức liên quan.

Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, ứng viên, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, tổ chức kiểm tra, xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo, phó giáo sư năm 2017 theo quy định của pháp luật, báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 30/4/2018.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo theo quy định.

Ngô Chuyên
Bạn đang đọc bài viết Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động thỉnh giảng tại chuyên mục Giáo dục của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật