Báo Công lý
Thứ Bảy, 14/12/2019

Bộ GD-ĐT: Không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học vì phải đi lại quá xa

28/8/2018 08:39 UTC+7
(Công lý) - “Không sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non với các cơ sở giáo dục phổ thông”, đó là quan điểm mà Bộ GD-ĐT đưa ra tại công văn Số 3712/BGDDT-CSVC về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông.

Theo đó, để khắc phục những hạn chế, tạo sự đồng bộ trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông đảm bảo hiệu quả, đúng tinh thần nghị quyết 19/NQ-TW và nghị quyết số 08/NQ-CP, Bộ GD-ĐT, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thực hiện một số nguyên tắc sau:

Bộ GD-ĐT: Không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học vì phải đi lại quá xa

Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn dịch điểm lẻ cần chuẩn bị đủ cơ sở vật chất. Ảnh minh họa. Hải Nam.

Đối với việc dồn dịch các điểm trường và sáp nhập các trường có quy mô nhỏ: Trước tiên, cần thực hiện rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đánh giá thực trạng các điểm trường lẻ, các trường có quy mô nhỏ, xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp để triển khai sắp xếp các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (về điều kiện địa lý, giao thông, số lượng lớp/trường thấp, bố trí điểm lẻ chưa hợp lý) và bố trí số lượng học sinh/lớp học theo quy định.

Việc dồn dịch, sáp nhập các điểm trường, trường có quy mô nhỏ phải thực hiện trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ và chất lượng giáo dục chưa cao, từ đó có điều kiện tập trung đầu tư nguồn lực kể cả về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định, đồng thời có giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn cho việc đi lại của học sinh khi đến trường, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học do phải đi lại quá xa.

Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn dịch điểm lẻ cần chuẩn bị đủ cơ sở vật chất (phòng học, phòng ở bán trú, nhà làm việc, nhà công vụ, các công trình bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, hệ thống điện nước…), đặc biệt đối với các trường bán trú và cấp Mầm non nhằm duy trì nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ GD-ĐT: Không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học vì phải đi lại quá xa

Ảnh minh họa.

Chỉ sáp nhập đối với những trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thuận lợi về khoảng cách giữa các điểm trường. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường sau sáp nhập.

Chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã, các trường Tiểu học có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã, các trường Tiểu học có quy mô dưới 10 lớp, xem xét ghép với trường Trung học cơ sở trên cùng địa bàn xã. Đặc biệt, các xã có 2 đến 3 điểm trường Tiểu học xem xét sát nhập thành một trường nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Việc sáp nhập các trường phải có phân khu riêng biệt cho từng cấp học nhằm đảm bảo tính đặc thù (về thời lượng tiết học, hình thức tổ chức dạy học…) tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học của mỗi cấp học.

Không sáp nhập các cơ sở giáo dục Mầm non với các cơ sở giáo dục phổ thông. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai cơ sở vật chất tại những điểm trường đi đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiệu quả, tránh lãng phí.

Đối với cơ chế chính sách, Bộ GD-ĐT yêu cầu chính quyền các cấp ở địa phương cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp.

Bố trí, sắp xếp và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý theo đúng quy định.

Hỗ trợ nhằm đảm bảo yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các điểm trường nơi chuyển đến. Hỗ trợ việc đi lại của học sinh khi đến trường.

Đặc biệt, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh học sinh và người  dân trong việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước khi tổ chức thực hiện.

Xuân Diệp

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật