Báo Công lý
Chủ nhật, 15/9/2019

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

09/8/2019 18:09 UTC+7
(Công lý) - Ngày 7/8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định số 988/QĐ-TTg, về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án có quy mô 176,45 ha với vốn đầu tư trên 994 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 200 tỷ đồng, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác là trên 794 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV sửa chữa ô tô Hải Phòng được chỉ định là nhà đầu tư dự án. Với thời gian thực hiện Dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Địa điểm thực hiện Dự án tại khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Phối cảnh tổng thể dự án đầu tư Khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, đất có mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, môi trường và tài nguyên nước.

Phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình hạ tầng xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề người cho người dân bị thu hồi đất...

Đồng thời Quyết định cũng nêu rõ, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d, khoản 8, điều 33, Luật Đầu tư, trong đó lưu ý tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Vân Anh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật