Báo Công lý
Thứ Ba, 21/5/2019

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND

07/12/2018 12:40 UTC+7
(Công lý) - Thời gian qua, công tác giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới tích cực và chất lượng, hiệu quả từ đó mà ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, ngoài giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa và các Ban HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 16 cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào một số lĩnh vực như: Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tiếp công dân… Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát đảm bảo thống nhất, hạn chế chồng chéo về thời gian, địa bàn, đối tượng giám sát.

Trong các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, đoàn giám sát mời các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương và những người am hiểu về lĩnh vực giám sát cùng tham gia. Để có thông tin chân thực, chính xác, Đoàn giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã kiểm tra ngẫu nhiên một số bộ hồ sơ, vấn đề, vụ việc thuộc lĩnh vực giám sát tại những nơi được giám sát để phát hiện nội dung không thống nhất giữa báo cáo và tình hình thực tế của địa phương.

Kết quả của việc phân tích, xem xét hồ sơ và trực tiếp khảo sát tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Từ đó, nhìn nhận, đánh giá vấn đề khách quan, chính xác.

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND

Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nhiều bất cập, hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát…Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đã làm rõ một số hạn chế, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngoài ra, những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng đã được báo cáo giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội chỉ ra như: Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn nhỏ lẻ, rời rác, chậm ứng dụng công nghệ

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở các vùng miền núi đặc biệt khó khăn. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị đối với Trung ương, với tỉnh để chủ trương, chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo phát huy được kết quả cao nhất.

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND

Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, những vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch thủy điện… được các đại biểu thảo luận sôi nổi.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND luôn tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận được ban hành sau giám sát. Đối với những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng sẽ được thực hiện tái giám sát hoặc chất vấn tại kỳ họp. Đặc biệt, để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác phân công, phối hợp với các Ban HĐND để tránh sự trùng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian giám sát.

Hai là, các thành viên trong Đoàn giám sát giành thời gian thỏa đáng nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, tài liệu liên quan, ý kiến cử tri, thông tin qua báo chí và dư luận xã hội...

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND

Ba là, chú trọng lựa chọn các kiến nghị sau giám sát cụ thể, có trọng tâm, đúng thẩm quyền và khả thi. Sau khi kết thúc giám sát, Ban HĐND tỉnh phải tổng hợp báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và gửi các đơn vị có liên quan. Báo cáo kết quả giám sát ngoài đánh giá những kết quả, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; cần phải nêu rõ các kiến nghị trọng tâm, cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bốn là, phải xem hoạt động theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát là nội dung quan trọng trong quá trình giám sát. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện điều hoà, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương được giám sát và các cơ quan có liên quan thực hiện kiến nghị giám sát nghiêm túc, kịp thời.

Năm là, chủ động phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, các ban Đảng của Tỉnh uỷ trong hoạt động giám sát để tận dụng được kết quả giám sát của nhau. Để tăng hiệu quả công tác giám sát, những nội dung chất vấn sẽ xoay quanh những kết quả,kiến nghị giám sát của các Ban và Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời, đưa các kết quả giám sát lên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Lê Hương
Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật