Tòa án

Mỗi điển hình tiên tiến là nòng cốt, góp phần lan tỏa phong trào thi đua
Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn. Mỗi cá nhân với kinh nghiệm, năng lực của mình sẽ là nòng cốt, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các phong trào trong toàn hệ thống Tòa án. Báo Công lý xin giới thiệu một số cá nhân tiêu biểu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO