Báo Công lý
Thứ Hai, 21/10/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

05/10/2019 11:14 UTC+7
(Công lý) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án luật, dự thảo Nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ảnh minh hoạ

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản số 3087/TTKQH-TT về việc công bố Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 ngày 20/9/2019 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án luật, dự thảo Nghị quyết sau đây:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp);

2. Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp).

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 tại kỳ họp thứ 8 như sau:

Thứ nhất, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cơ quan trình là Chính phủ. Cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Cơ quan tham gia thẩm tra là Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Đối ngoại

Thứ hai, Dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan trình là Chính phủ. Cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Tài chính, Ngân sách. Cơ quan tham gia thẩm tra là Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Xuân Lan

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật