Báo Công lý
Chủ nhật, 22/9/2019

Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo - Hội đồng bầu cử Quốc gia họp Phiên thứ nhất

07/1/2016 10:39 UTC+7
(Công lý) - Phiên họp được diễn ra vào chiều qua (6/1), dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo - Hội đồng bầu cử Quốc gia họp Phiên thứ nhất

Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Ảnh Trung Thành

Cùng dự có Ủy viên TW Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc; đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, các thành viên Tiểu ban tiếp tục đóng góp ý kiến cụ thể để hoàn thiện nội dung các dự thảo nói trên. Đồng chí lưu ý, Tiểu ban làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu QH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Phối hợp nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử đại biểu QH, nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu QH; xem xét, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Về mối quan hệ công tác, Tiểu ban cần duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan nhân sự ứng cử đại biểu QH ở địa phương và hướng dẫn các công việc liên quan bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ.

Tại Phiên họp thứ nhất, các thành viên trong Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo đã thảo luận, cho ý kiến về: dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo; dự thảo Nghị quyết phân công các thành viên Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo và Chương trình các phiên họp của Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các thành viên trong Tiểu ban cơ bản thống nhất với các văn bản dự thảo. Theo đó, Tiểu ban làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các hình thức làm việc của Tiểu ban gồm: cuộc họp và cho ý kiến thảo luận, các cuộc họp của Tiểu ban được tổ chức công khai hoặc họp kín do Trưởng Tiểu ban quyết định. Tiểu ban làm việc theo chương trình và kế hoạch được Tiểu ban thông qua, trường hợp đột xuất theo yêu cầu làm việc của Trưởng Tiểu ban; định kỳ hai tuần một lần hoặc đột xuất và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Tiểu ban báo cáo với Hội đồng bầu cử Quốc gia về tình hình, kết quả hoạt động. 

Về chế độ làm việc, Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu đề xuất báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia về danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử ĐBQH; nhận và kiểm tra biên bản, xác định kết quả bầu cử, xác nhận và công bố kết quả bầu cử ĐBQH; xem xét, tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. 

Xuân Lan

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật