Báo Công lý
Thứ Sáu, 06/12/2019

Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo

21/3/2019 07:51 UTC+7
(Công lý) - Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đề nghị các thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các Báo cáo, trình Ban Chấp hành Trung ương theo tiến độ đề ra.

Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Ngày 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ hai.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các thành viên Tiểu ban và thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Các thành viên của Tiểu ban thống nhất đánh giá các dự thảo văn kiện được Tổ biên tập chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn, đồng thời đóng góp một số ý kiến liên quan đến Quy chế làm việc và Kế hoạch công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII; Kế hoạch khảo sát việc triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng; bố cục, nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong Tiểu ban; nhấn mạnh các văn kiện của Tiểu ban cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, xứng tầm với những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua; văn phong, ngôn ngữ thể hiện cần giản dị, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ giám sát, kiểm tra.

Đối với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020, cần nêu bật được chủ đề của báo cáo, đồng thời phản ánh được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính trong Đảng; xây dựng văn hóa Đảng; củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân...

Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cần bảo đảm giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời mở rộng để có không gian đổi mới, sáng tạo. Việc triển khai kế hoạch khảo sát để xây dựng các văn kiện cần có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính đại diện các ngành, lĩnh vực, vùng miền, địa phương.

Ông Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020, trình Ban Chấp hành Trung ương theo tiến độ đề ra.

Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: Tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Nguồn: xaydungdang.org.vn)

* Cũng trong chiều 20/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị nội dung trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương X, Hội nghị Trung ương XI, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức sáu hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII (dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2016-2020).

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao cách làm khoa học, thận trọng, chu đáo của Ban Tổ chức Trung ương và các Tổ biên tập trong việc chuẩn bị các dự thảo báo cáo.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, trong đó có tiêu chuẩn của cấp ủy viên, thời điểm tính tuổi tham gia cấp ủy; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; việc thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư, ban thường vụ; bầu đại biểu dự đại hội; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội...

Các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công các xây dựng đảng 5 năm (2016-2020).

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII Phạm Minh Chính khẳng định các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của các bộ, ban, ngành Trung ương; đề nghị thành viên các Tổ biên tập tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trọng Bằng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật