Báo Công lý
Chủ nhật, 25/8/2019

Ông Đào Việt Trung được cử tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

10/1/2019 13:34 UTC+7
(Công lý) - UBTVQH nhất trí với Tờ trình của Chánh án TANDTC và biểu quyết thông qua việc cử ông Đào Việt Trung làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia.

Ông Đào Việt Trung được cử tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Phiên họp thứ 3 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay 10/1, tại phiên họp thứ 3 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã trình UBTVQH xem xét, quyết định việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Trình bày Tờ trình, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết: Ngày 27/11/2018, TANDTC nhận được Công văn của Văn phòng Chủ tịch nước về việc cử ông Đào Việt Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia thay thế ông Giang Sơn đã nghỉ hưu theo quy định.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia theo quy định, TANDTC trình UBTVQH cử ông Đào Việt Trung làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay ông Giang Sơn, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước đã nghỉ hưu theo quy định.

Trình bày Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chánh án TANDTC, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cho biết: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 70 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì: “Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia gồm: Chánh án TANDTC, 01 Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, các Chánh án TAND cấp cao, 01 đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Ban chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam” và “Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do UBTVQH quyết định theo đề nghị của Chánh án TANDTC”.

Ủy ban Tư pháp nhận thấy, việc Chánh án TANDTC đề nghị UBTVQH cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 70 của Luật Tổ chức TAND năm 2014.

Hồ sơ và dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, các tài liệu làm cơ sở cho việc thẩm tra như: Tờ trình của Chánh án TANDTC; sơ yếu lý lịch; bản kê khai tài sản, thu nhập của người được đề nghị và các tài liệu khác có liên quan đã được gửi tới Ủy ban Tư pháp theo đúng quy định. Tờ trình số 17/TTr-TANDTC ngày 10/12/2018 của Chánh án TANDTC có đủ điều kiện để trình UBTVQH xem xét, quyết định.

Theo Tờ trình của Chánh án TANDTC thì, ngày 28/5/2015, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 959/NQ-UBTVQH13 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, trong đó có ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước. Ông Giang Sơn nghỉ hưu từ ngày 01/10/2018.

Về việc đề nghị cử ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay ông Giang Sơn, qua xem xét các Tờ trình, lý lịch của người được đề cử, các tài liệu kèm theo, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ủy ban Tư pháp nhận thấy ông Đào Việt Trung (sinh ngày 19/5/1959, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI (2011-2016), khóa XII (2016-2021), Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, là người được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm trong công tác nên đủ điều kiện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia. Đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định cử ông Đào Việt Trung làm Ủy viên để đảm bảo hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

UBTVQH nhất trí với Tờ trình của Chánh án TANDTC và biểu quyết việc cử ông Đào Việt Trung làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia thay ông Giang Sơn.


 

M.Thoa

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật