Báo Công lý
Chủ nhật, 15/9/2019

Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

15/10/2015 20:58 UTC+7
(Công lý) - Sau hơn hai ngày làm việc, ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 63 Đảng bộ trực thuộc, được tổ chức theo 3 cấp với 5.245 chi bộ và hơn 63.000 đảng viên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Có 6 trong 7 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XI đề ra…

Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong 5 năm tới, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần được tập trung khắc phục. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng ở một số đảng bộ, chi bộ chưa kịp thời, thiếu sâu sát, còn hình thức; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên chưa cao; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước còn nhiều khó khăn, vướng mắc…

Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức lãnh đạo, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, trước hết là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì và tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Nguyên Bình

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật