Báo Công lý
Chủ nhật, 15/9/2019

tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư

tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư 24h qua.

Tiêu chuẩn mới của chức danh giáo sư, phó giáo sư
17/09/2018 13:24

Tiêu chuẩn mới của chức danh giáo sư, phó giáo sư

tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư
“Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh”, là một trong những tiêu chuẩn chung của chức danh GS, PGS.
Sự kiện nổi bật