Báo Công lý
Thứ Sáu, 21/2/2020

nghị định số 30/2019/nĐ-cp

nghị định số 30/2019/nĐ-cp - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất nghị định số 30/2019/nĐ-cp nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề nghị định số 30/2019/nĐ-cp 24h qua.

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
01/04/2019 10:28

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

nghị định số 30/2019/nĐ-cp
Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Sự kiện nổi bật