Báo Công lý
Chủ nhật, 05/7/2020

lợi nhuận thuần

Masan Consumer phân bổ cho Cổ đông 1.515 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018
08/08/2018 10:35

Masan Consumer phân bổ cho Cổ đông 1.515 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018

lợi nhuận thuần
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HNX-UPCOM: MCH, “Masan Consumer”, và “Công ty”) đã công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2018.
Sự kiện nổi bật