Báo Công lý
Thứ Bảy, 16/12/2017

nghị_quyết_39-nq/tw

nghị_quyết_39-nq/tw - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất nghị_quyết_39-nq/tw nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề nghị_quyết_39-nq/tw 24h qua.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Không đặt nặng tinh giản biên chế với đơn vị sự nghiệp đã tự chủ tài chính
05/03/2017 08:51

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Không đặt nặng tinh giản biên chế với đơn vị sự nghiệp đã tự chủ tài chính

nghị_quyết_39-nq/tw
Nội dung trên được Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề cập nhằm khuyến khích việc đẩy mạnh xã hội hóa, giảm được số hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm cho lao động xã hội.
Phó Thủ tướng: Bộ Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế
11/01/2017 16:07

Phó Thủ tướng: Bộ Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế

nghị_quyết_39-nq/tw
Nội dung trên được chỉ đạo trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ.
Sự kiện nổi bật