Báo Công lý
Thứ Tư, 16/10/2019

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 63/2019) P2

07/8/2019 08:10 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Vừ Thị Plìa, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng bản Xin Chải, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2008 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Plìa ở đâu, liên hệ với ông Vàng A Páo, SN 1971 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu bà Vừ Thị Plìa không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Hầu Thị Lầu, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng bản Xin Chải, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Lầu ở đâu, liên hệ với ông Lý A Pào, SN 1982 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hầu Thị Lầu không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Mào Thị Liên, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Liên ở đâu, liên hệ với ông Mào Văn Tình, SN 1964 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu bà Mào Thị Liên không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Giàng Thị Phải (tên gọi khác: Giàng Thị Phạng), SN 1992, nơi cư trú cuối cùng bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Phải (Phạng) ở đâu, liên hệ với bà Hầu Thị Sung (Hầu Thị Sùng), SN 1965 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu bà Giàng Thị Phải (Giàng Thị Phạng) không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Ly Dừ Nơ, SN 1982. nơi cư trú cuối cùng bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Nơ ở đâu, liên hệ với ông Ma Seo Tả, SN 1982 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu bà Ly Dừ Nơ không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Lỳ Xe Phơ, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng bản Mới, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Phơ ở đâu, liên hệ với Sè A De, SN 1982 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu bà Lỳ Xe Phơ không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho ông Nguyễn Văn Thanh, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thanh ở đâu, liên hệ với ông Mào Văn Tình, SN 1964 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu ông Nguyễn Văn Thanh không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Phàn Lụ Mẩy, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng bản Séo Hồ Thầu, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Mẩy ở đâu, liên hệ với ông Tẩn Phú Duần, SN 1967 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu bà Phàn Lụ Mẩy không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thông báo cho bà Vàng Thị Vui, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng thôn Nậm Pậy, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã bỏ nhà đi từ năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Vui ở đâu, liên hệ với ông Vàng Văn Thín, SN 1984 có cùng địa chỉ trên để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu bà Vàng Thị Vui không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thông báo cho ông Nguyễn Quang Vinh, SN 1955, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú cuối cùng: Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1981 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Vinh ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Mil để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, SN 1957, địa chỉ: Thôn Đức Tân, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm ông Vinh vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Vinh không có mặt thì TAND huyện Đắk Mil sẽ giải quyết vụ việc trên luật định.

TAND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Lê Văn Trí, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã bỏ nhà đi từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Trí ở đâu về ngay TAND huyện Đông Hòa để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Sáu, SN 1985; Địa chỉ: Thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên có đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm ông về để giải quyết việc ly hôn. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết được thông tin, địa chỉ, nơi cư trú hiện nay ông Trí ở đâu xin thông báo cho TAND huyện Đông Hòa. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Trí không có mặt thì TAND huyện Đông Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên luật định.

TAND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thông báo cho anh Phạm Văn Dương, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Na Pắc Ngam, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Anh Dương vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 05/6/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Phạm Văn Dương liên hệ với TAND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc chị Nguyễn Diệu Nga, SN 1986, địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Hà 5, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Phạm Văn Dương thì thông báo cho TAND huyện Bắc Hà, UBND xã Tà Chải, huyện Bắc Hà và người yêu cầu là chị Nguyễn Diệu Nga. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Phạm Văn Dương thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Lô Văn Tẳm, sinh ngày 08 tháng 8 năm 1988, trú tại: Bản Xiềng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà ra đi từ tháng 12/2018 đến nay không có tin tức gì, địa chỉ ở đâu. Nay anh Tẳm ở đâu về ngay TAND  huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để giải quyết việc chị Lô Thị Hạnh, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và giải quyết ly hôn với chị Lô Thị Hạnh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Tẳm không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Quang Thị Thúy Nga, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng: Khu 2, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã biệt tích từ ngày 25/7/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nga hiện ở đâu biết được thông báo này hoặc người khác biết được tin tức về chị Quang Thị Thúy Nga thì liên hệ với anh Bùi Trung Kiên hoặc TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Khu 3, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc anh Bùi Trung Kiên, SN 1977, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Nga. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên, nếu không có thông tin gì về chị Nga thì TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thông báo cho chị Danh Thị Xà Rên, SN 1985, địa chỉ: ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, vắng mặt tại địa phương hiện đến nay không có tin tức gì. Nay chị Rên ở đâu về ngay TAND huyện Hòn Đất để giải quyết việc anh Phù Văn Năm, SN 1985, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc xin ly hôn và nuôi con chung. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, phải đến trụ sở TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ: số 63 khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để giải quyết vụ kiện. Hết thời hạn này mà chị Danh Thị Xà Rên không về thì TAND huyện Hòn Đất sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Krông Bông, Đăk Lăk thông báo cho anh Phạm Ngọc Nhàn, SN 1990, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn 2, Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 09/2018 đến nay đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Phạm Ngọc Nhàn liên hệ với TAND huyện Krông Bông, Đăk Lăk theo địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk (điện thoại 0262 3732 391) hoặc ai biết được tin tức về anh Phạm Ngọc Nhàn thì thông báo cho TAND huyện Krông Bông, Đăk Lăk theo địa chỉ như trên, UBND xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk và người yêu cầu.

TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã thụ lý vụ án dân sự số 04/2019/TLST- KDTM ngày 06/6/2019 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tố chức tín dụng Việt Nam (VAMC); địa chỉ: số 22 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và bị đơn là Công ty TNHH Một thành viên Xuân Lâm; địa chỉ: Xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam yêu câu Công ty TNHH Một thành viên Xuân Lâm phải trả nợ toàn bộ số tiền vay gồm gốc và lãi tạm tính đến ngày 28/02/2019 là 24.826.288.208 đồng (hai mươi bốn tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu hai trăm tám mươi tám nghìn hai trăm linh tám đồng) theo Hợp đồng tín dụng số 75/TDTT-DH/TCDK-CNND ngày 10/6/2011 và phải tiếp tục trả lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong khoản vay. Trong trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Xuân Lâm không thanh toán được nợ, đề nghị cho phát mãi tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay là tàu Xuân Lâm 10 theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 75/HĐTC-DH/TCDK-CNND để thanh toán nợ. TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông báo cho ông Bùi Xuân Kiểm, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là người đại diện theo pháp luật (là Chủ tịch Công ty kiêm giám đốc) của Công ty TNHH Một thành viên Xuân Lâm biết: Đúng 08 giờ 00 phút ngày 06/8/2019 và 08 giờ 00 phút ngày 23/8/2019 có mặt tại trụ sở TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; đúng 08 giờ 00 phút ngày 10/9/2019 để tham gia phiên tòa; nếu ông Kiểm văng mặt thì phiên tòa được mở lại vào hồi và 08 giờ 00 phút ngày 26/9/2019 tại trụ sở TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trường hợp ông Bùi Xuân Kiểm không có mặt theo thông báo trên thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án vắng mặt ông theo quy định pháp luật.

TAND huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre thông báo cho ông Hồ Nhựt Lạc, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng ấp Đông Trị, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, bỏ nhà đi từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Lạc liên hệ với TAND huyện Mỏ Cày Bắc (địa chỉ ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, điện thoại 02753.669.889 để giải quyết việc bà Nguyễn Kim Phượng, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông hoặc ai biết được tin tức gì của ông Lạc thì thông báo cho TAND huyện Mỏ Cày Bắc theo địa chỉ trên, UBND xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc và người yêu cầu.

TAND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho bà Nguyễn Thu Hằng, SN 1968, nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố Sậu, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1992 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thu Hằng liên hệ với TAND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 02113.861.005 để giải quyết việc ông Hoàng Văn Sáng, SN 1965, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích. Ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thu Hằng thì thông báo cho TAND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ trên, UBND phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của bà Hằng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. (Đăng lại số 61)

TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Chu Thị Thu Thùy, SN 1980, nơi ĐKHKTT: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Suối Phèn, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai biết: Ngày 30 tháng 12 năm 2016, TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 25/2016/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” do bà Trịnh Thị Lương khởi kiện yêu cầu: ông Vũ Kim Huệ và bà Trần Thị Lên trả cho bà Lương số tiền nợ là 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) và bà Lương không yêu cầu ông Huệ và bà Lên trả lãi. Quá trình giải quyết vụ án các đương sự khai nhận mọi giao dịch vay mượn tiền giữa ông Huệ, bà Lên với bà Lương đều thông qua bà Chu Thị Thu Thùy và bà Nguyễn Thị Hồng Pháp. Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp bà Chu Thị Thu Thùy có đăng ký tạm trú tại địa chỉ: Thôn Suối Phèn, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trong một thời gian sau đó bỏ đi đâu không ai biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành xác minh và ủy thác thu thập chứng cứ nhưng không có kết quả. Vụ án trên sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 30/8/2019. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu bà Chu Thị Thu Thùy đến TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm.

TAND huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng thông báo cho chị Nguyễn Thị Hà, SN 1978, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ngọc Đòng, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, bỏ nhà đi từ tháng 11/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hà ở đâu về ngay TAND huyện Vĩnh Bảo theo địa chỉ đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, điện thoại 0225 388 4212 để giải quyết việc anh Trần Văn Thăng, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Hà không có mặt thì TAND huyện Vĩnh Bảo sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thông báo cho ông Trần Văn Tâm, SN 1939, nơi cư trú cuối cùng ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bỏ nhà đi từ năm 1979 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tâm ở đâu liên hệ với TAND huyện Châu Phú để giải quyết việc bà Lê Thị Niêm, SN 1950, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Tâm là đã chết để bà Niêm làm thủ tục được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết thúc thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Tâm không có mặt thì TAND huyện Châu Phú sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Trần Thị Kim Chi, SN 1978 và ông Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1975, địa chỉ: Thôn Hà Lòng 2, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai biết: Ngày 22 tháng 5 năm 2019, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 66/2019/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai khởi kiện yêu cầu: bà Trần Thị Kim Chi và ông Nguyễn Thanh Tuấn thanh toán toàn bộ số nợ bao gồm vốn, lãi trong hạn, phạt, lãi quá hạn tạm tính đến ngày 22/4/2019 là 319.208.219 đồng (Ba trăm mười chín triệu hai trăm lẻ tám ngàn hai trăm mười chín đồng) và lãi phát sinh từ ngày 22/4/2019 đến ngày bà Trần Thị Kim Chi và ông Nguyễn Thanh Tuấn thực trả hết nợ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai theo lãi suất quá hạn. Nếu bà Trần Thị Kim Chi và ông Nguyễn Thanh Tuấn không thực hiện việc trả nợ thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm mà bà Trần Thị Kim Chi và ông Nguyễn Thanh Tuấn đã thế chấp cho ngân hàng để thu hồi nợ. Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp bà Trần Thị Kim Chi và ông Nguyễn Thanh Tuấn vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ của mình cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai cũng như chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại địa chỉ của bà Trần Thị Kim Chi và ông Nguyễn Thanh Tuấn là thôn Hà Lòng 2, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; tại trụ sở UBND xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và tại trụ sở TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu bà Trần Thị Kim Chi và ông Nguyễn Thanh Tuấn liên hệ tại các nơi Toà án niêm yết văn bản tố tụng như đã nêu trên để đến Toà án thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Trương Đào Anh Kiệt, SN 1995, địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai biết: Ngày 10 tháng 5 năm 2019, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 57/2019/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, chi nhánh Gia Lai khởi kiện yêu cầu: ông Trương Đào Anh Kiệt thanh toán toàn bộ số nợ bao gồm vốn, lãi trong hạn, phạt, lãi quá hạn tạm tính đến ngày 03/4/2019 là 222.013.888 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu không trăm mười ba ngàn tám trăm tám mươi tám đồng) và lãi phát sinh từ ngày 03/4/2019 đến ngày ông Trương Đào Anh Kiệt thực trả hết nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, chi nhánh Gia Lai theo lãi suất quá hạn. Nếu ông Trương Đào Anh Kiệt không thực hiện việc trả nợ thì Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, chi nhánh Gia Lai được quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm mà ông Trương Đào Anh Kiệt đã thế chấp cho ngân hàng để thu hồi nợ. Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp ông Trương Đào Anh Kiệt vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ của mình cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, chi nhánh Gia Lai cũng như chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng tại địa chỉ của ông Trương Đào Anh Kiệt là Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; tại trụ sở UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và tại trụ sở TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu ông Trương Đào Anh Kiệt liên hệ tại các nơi Toà án niêm yết văn bản tố tụng như đã nêu trên để đến Toà án thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

TAND huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho các đương sự gồm các ông, bà như sau: Đỗ Văn Chốn, SN 1960; Phạm Thị Hồng, SN 1962; Đỗ Văn Vũ, SN 1995; cùng nơi cư trú cuối cùng: Ấp Bắc Trang 2, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, đã bỏ địa phương đi từ tháng 5 năm 2017 đến nay không rõ tin tức gì. Nay các ông, bà ở đâu liên hệ với TAND huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (số 01, đường 01/6, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Đại diện theo ủy quyền là anh Bùi Phước Nguyên, SN 1988, chức vụ: Trưởng phòng –- Phòng giao dịch Tân Hồng) yêu cầu Tòa án giải quyết về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản”. Kể từ ngày đăng tin nếu ông, bà không đến thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Vào lúc 08 giờ, ngày 15-8-2019 mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất. Vào lúc 08 giờ, ngày 13-9-2019 mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ hai. Vào lúc 08 giờ, ngày 08-10-2019 mở phiên tòa xét xử vụ án lần thứ nhất. Vào lúc 08 giờ, ngày 06-11-2019 mở phiên tòa xét xử vụ án lần thứ hai.

TAND quận Lê Chân, Tp Hải Phòng thông báo cho bà Đinh Thị Thúy Minh, SN 1965, nơi cư trú cuối cùng của bà Minh trước khi biệt tích: Số 219 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú cuối cùng từ năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Minh ở đâu về ngay TAND quận Lê Chân (địa chỉ: Số 54 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Điệp (tên gọi khác Nguyễn Tuấn Điệp), SN 1956, nơi cư trú: Số 219 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà. Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên mà không có tin tức gì của ông bà Đinh Thị Thúy Minh thì Tòa án sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thông báo cho anh Nguyễn Văn Vượng, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng thôn Nà Đon, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, bỏ nhà đi từ tháng 02/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vượng ở đâu về ngay TAND huyện Chợ Mới để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Minh (vợ anh), SN 1996, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Vượng không có mặt thì TAND huyện Chợ Mới sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thông báo cho anh Đinh Ngọc Duy, SN 1987, địa chỉ khu 1, xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay anh Duy ở đâu về ngay TAND huyện Cẩm Khê để giải quyết việc chị Trần Thị Na, SN 1989, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và xin ly hôn với anh. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Duy không có mặt thì TAND huyện Cẩm Khê sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông báo cho anh Nguyễn Trọng Tuấn, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tân Mùi, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được biết TAND huyện Lục Nam đã thụ lý vụ án số 23/TB-TLVA ngày 21/3/2019 về việc: Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) và thông báo cho anh Tuấn đúng 08 giờ 00 phút ngày 11/8/2019 và 08 giờ 00 phút ngày 26/8/2019 có mặt tại trụ sở TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Đúng 08 giờ ngày 11/9/2019 và 08 giờ ngày 26/9/2019 có mặt tại trụ sở TAND huyện Lục Nam để tham gia phiên tòa. Nếu anh Nguyễn Trọng Tuấn không có mặt tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và phiên tòa xét xử vụ án thì TAND huyện Lục Nam sẽ giải quyết vụ án án trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông thông báo cho chị Lê Thị Thu Thủy, SN 1988, trú tại thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Thủy liên hệ với TAND thị xã Gia Nghĩa theo địa chỉ số 13 đường Cao Bá Quát, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông để giải quyết việc anh Trần Ngọc Quý, trú cùng địa chỉ trên có đơn  yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với chị, ai biết tin tức gì về chị Thủy thì thông báo cho TAND thị xã Gia Nghĩa theo địa chỉ trên, UBND xã Quảng Thành và người cầu là anh Trần Ngọc Quý. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của chị Thủy thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Lê Phước Hùng, SN 1984, địa chỉ tổ dân phố 01, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt từ tháng 12/2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị anh Hùng liên hệ với TAND TP. Đồng Hới theo địa chỉ số 60 đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc chị Châu Thị Phương Thảo, SN 1991, địa chỉ hẻm 01 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích hoặc ai biết được tin tức gì về anh Hùng thì thông báo cho TAND TP. Đồng Hới theo địa chỉ trên, UBND phường Đồng Sơn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của anh Hùng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 63/2019) P2 tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật