Báo Công lý
Thứ Ba, 10/12/2019

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 45/2019) P1

05/6/2019 07:00 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho Bà Huỳnh Thị Hằng, SN 1970 và chị Phan Thị Yến Linh, SN 1997; cùng địa chỉ: số 792, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, hiện vắng mặt tại nơi cư trú. Nay bà Huỳnh Thị Hằng và chị Phan Thị Yến Linh ở đâu đến TAND TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: Tỉnh lộ 848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Bích Hải, SN 1971, trú tại 46 Phạm Văn Vẻ, khóm 1, phường 3, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp khởi kiện yêu cầu bà Huỳnh Thị Hằng, chị Phan Thị Yến Linh liên đới trả nợ số tiền vốn vay là 650.000.000 đồng, tiền lãi tạm tính đến thời điểm khởi kiện 12.851.166 đồng, tổng cộng vốn lãi 662.851.166 đồng. Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Huỳnh Thị Hằng và chị Phan Thị Yến Linh không có mặt thì TAND TP. Sa Đéc sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho ông Nguyễn Văn Ngọc, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng khu tập thể sư đoàn 304, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bỏ nhà đi từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Ngọc ở đâu về ngay TAND huyện Bình Xuyên (địa chỉ thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Phẩm, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Ai biết tin tức của ông Ngọc ở đâu báo cho TAND huyện Bình Xuyên theo địa chỉ trên. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của ông Ngọc thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thông báo cho ông Nguyễn Văn Truyền, SN 1960, nơi cư trú cuối cùng thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12/1996 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Truyền liên hệ với TAND huyện Kim Bảng theo địa chỉ số 33 đường Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để giải quyết việc bà Hoàng Thị Thêm, SN 1964, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Ai biết tin tức của ông Truyền thì thông báo cho TAND huyện Kim Bảng theo địa chỉ trên, UBND xã Đồng Hóa và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của ông Truyền thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Mỷ, SN 1977, đa chỉ: Thôn Há Súng, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 01/2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Giàng Thị Mỷ liên hệ với TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: số 01, đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Vàng Pháy Tủa, SN 1941, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức của chị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Giàng Thị Mỷ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Tráng Thị Mỷ, SN 1996, địa chỉ: Thôn Sà Phin B, xã Sà Phin, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11 năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Tráng Thị Mỷ liên hệ với TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: số 01, đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Vàng Pháy Páo, SN 1969, địa chỉ: Thôn Sà Phin B, xã Sà Phin, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Tráng Thị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Sà Phin, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Tráng Thị Mỷ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho Ly Thị Vừ, SN 1976, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Chín Trù Ván, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6 năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Ly Thị Vừ liên hệ với TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: số 01, đường Sùng Dứng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Ly Sìa Lử, SN 1970, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Ly Thị Vừ thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Hố Quáng Phin, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kế từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Ly Thị Vừ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo tìm kiếm chị Sùng Thị Kía, SN 1991, địa chỉ: Thôn Tả Phìn, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 3 năm 2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Sùng Thị Kía liên hệ với TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: số 01, đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Sùng Thị Dính, SN 1969, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Sùng Thị Kía thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Sùng Thị Kía thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Phú thông báo cho ông Lê Thúc Diễn, SN 1973, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ông Lê Thúc Diễn vắng mặt tại nơi cư trú từ  cuối năm 2017 đến nay không về. Nay ông Diễn ở đâu về ngay TAND huyện Đồng Phú để giải quyết việc ông Dương Như Hùng, SN 1956, địa chỉ: Ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Diễn để làm cơ sở cho việc ông Dương Như Hùng yêu cầu giải quyết vụ án tranh chấp đòi tài sản mà ông Diễn  là bị đơn trong vụ án.

TAND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho anh Lê Văn Mạnh, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: thôn Chùa Vàng, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Lê Văn Mạnh liên hệ với TAND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1980, địa chỉ: Số 145, phố Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6, TP. Hồ Chí Minh có đơn yêu cầu tuyên bố anh Mạnh mất tích. Hoặc nếu ai có tin tức của anh Lê Văn Mạnh thì thông báo cho TAND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; UBND xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của anh Lê Văn Mạnh thì TAND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho bà Dương Thị Cảnh, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng xóm Pha, xã Lương Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (nay là TDP Pha, phường Lương Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), bỏ nhà đi từ năm 1999 không có tin tức gì. Nay bà Cảnh ở đâu về ngay TAND TP. Sông Công để giải quyết việc ông Nguyễn Đức Hiếu, SN 1965, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Cảnh không có mặt thì TAND TP. Sông Công sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thông báo cho bà Trần Thị Mỹ Tiên, SN 1979, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích tại tổ 3, khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2012 đến nay không rõ tin tức, địa chỉ. Nay bà Tiên ở đâu về ngay TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, địa chỉ: số 74 đường 30/4 khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc để giải quyết việc ông Phạm Thanh Cường, SN 1979 (chồng bà Tiên), địa chỉ: khu phố 4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Tiên mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Tiên không có mặt thì TAND huyện Phú Quốc sẽ tiến hành giải quyết yêu cầu của ông Phạm Thanh Cường theo quy định của pháp luật. Ai biết tin tức gì của bà Tiên thì thông báo cho TAND huyện Phú Quốc, UBND thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc và người yêu cầu.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  thông báo cho ông Hồ Đức Hải, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng: Số 30/3 thôn Tân Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay ông Hồ Đức Hải đang ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc bà Lê Thị Được (vợ ông Hải), SN 1970, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án huyện Đức Trọng tuyên bố ông là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hồ Đức Hải không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Phạm Thị Thu Hà, SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: Khu 5, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bỏ khỏi nơi cư trú từ tháng 4/2005 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Phạm Thị Thu Hà ở đâu đề nghị liên hệ với TAND TP. Bắc Ninh theo địa chỉ: TAND TP. Bắc Ninh, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc anh An Văn Đức, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Nếu ai biết tin tức chị Phạm Thị Thu Hà ở đâu thì báo tin ngay cho TAND TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo địa chỉ trên, điện thoại: 0222.3821.219. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của chị Phạm Thị Thu Hà thì TAND TP. Bắc Ninh sẽ tiến hành mở phiên họp tuyên bố chị Phạm Thị Thu Hà mất tích theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho bà Tằng Thị Hoài Nam, SN 1990, nơi cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, đã vắng mặt tại nơi cư trú hiện không có tin tức gì. Nay bà Nam ở đâu về ngay TAND huyện Tây Hòa để giải quyết việc ông Lê Hiền Qui, SN 1985, địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nam mục đích để giải quyết vụ án “Tranh chấp ly hôn”.

TAND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh thông báo cho chị Nguyễn Thị Thu, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng thôn Tân Việt, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 3/2015 không có tin tức gì. Nay chị chị Thu ở đâu về ngay TAND huyện Đầm Hà để giải quyết việc anh Hoàng Trường Giang, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Ai biết chị Thu ở đâu thì thông báo cho TAND huyện Đầm Hà theo địa chỉ phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 02033 766136. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của chị Thu thì TAND huyện Đầm Hà sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho anh Phan Dậu Trinh, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng thôn Đăng Rách, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bỏ đi biệt tích từ tháng 10/2016 không có tin tức gì. Nay anh Trinh ở đâu về ngay TAND huyện Di Linh để giải quyết việc chị Đinh Thị Đan Phương, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích hoặc ai biết tin tức gì của anh Trinh ở đâu thông báo cho TAND huyện Di Linh được biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Trinh không có mặt thì TAND huyện Di Linh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Phan Thanh Lâm, SN 1961 và bà Nguyễn Thị Nga, SN 1984; Trú tại: thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên biết về việc TAND huyện Sơn Hòa đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 02/2019/TB-TLVA ngày 12/3/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn Ngân hàng NN&PTNo Việt Nam với bị đơn ông Phan Thanh Lâm, SN  1961 và bà Nguyễn Thị Nga, SN 1984; Trú tại: thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; Triệu tập ông Phan Thanh Lâm, SN 1961 và bà Nguyễn Thị Nga, SN 1984 đến TAND huyện Sơn Hòa vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 07/6/2019 để trình bày lời khai về vụ kiện; Triệu tập ông Phan Thanh Lâm, SN 1961 và bà Nguyễn Thị Nga, SN 1984 đến TAND huyện Sơn Hòa vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/6/2019 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Triệu tập ông Phan Thanh Lâm, SN 1961 và bà Nguyễn Thị Nga, SN 1984 đến TAND huyện Sơn Hòa lần I: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 01/7/2019 và lần II: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2019 để tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án.

TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 126/2017/TLST-DS ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Diễm, SN 1978; địa chỉ: Tổ 4, ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đối với bị đơn ông Nguyễn Mạnh Dũng, SN 1950 và bà Phạm Thị Loan, SN 1954; cùng địa chỉ: Số 290, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Theo Thông báo số 45/2019/TB-TA ngày 10/5/2019 về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải của TAND thị xã Tân Uyên. Thời gian: Vào lúc 08 giờ ngày 21/6/2019. Địa điểm: Trụ sở TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Tổ 1, khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đề nghị ông Nguyễn Mạnh Dũng và bà Phạm Thị Loan có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia vụ án phải có văn bản ghi rõ nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền. Mọi chi tiết liên hệ Thư ký Yến: 02743.656.224.

TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn khởi kiện “Tranh chấp hụi” của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SN 1964; địa chỉ: Tổ 1, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đối với bà Lộ Ngọc Bích, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 4, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hiện bà Lộ Ngọc Bích đang ở đâu đến TAND thị xã Tân Uyên tại địa chỉ: Tổ 1, khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để tham gia tố tụng trong vụ án “Tranh chấp hụi” với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo lần cuối cùng này, bà Lộ Ngọc Bích không đến TAND thị xã Tân Uyên thì TAND thị xã Tân Uyên sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thông báo cho chị Nguyễn Thị Yên, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố Đức Hậu 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, biệt tích từ tháng 3-2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Yên ở đâu về ngay TAND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; số điện thoại: 02253.861.254) để giải quyết việc bà Phạm Thị Hải, SN 1958, nơi cư trú: Tổ dân phố Đức Hậu 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Yên không có mặt thì TAND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thông báo cho ông Lê Văn Tuệ, SN 1922, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 1 khu 4 (nay là tổ dân phố số 9), thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bỏ nhà đi từ năm 1996 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lê Văn Tuệ ở đâu về ngay TAND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, địa chỉ số 68 đường Tuệ Tĩnh, tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để giải quyết việc anh Lê Văn Thắng, SN 1968, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Lê Văn Tuệ không có tin tức gì thì TAND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sẽ giải quyết yêu cầu của anh Lê Văn Thắng theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đang giải quyết vụ án “Tranh chấp tài sản chung để thi hành án” giữa bà Đinh Thị Huỳnh Như, SN 1994, địa chỉ: số 36 đường Phạm Văn Bạch, khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An và ông Trần Văn Bảy, SN 1963, bà Trương Thị Thu, SN 1963, bà Trần Trương Thảo Vân, SN 1985, bà Trần Trương Huyền Đức, SN 1966; HKTT: Khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Bà Đinh Thị Huỳnh Như yêu cầu xác định, phân chia tài sản chung của ông Trần Văn Bảy với giá trị 1/2 diện tích đất 157,8m2 tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 6 do hộ ông (bà) Trần Văn Bảy đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Vĩnh Hưng cấp ngày 30/9/2003, đất tọa lạc tại thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đề nghị ông Trần Văn Bảy, bà Trương Thị Thu, bà Trần Trương Thảo Vân, ông Trần Trương Huyền Đức có mặt hoặc liên hệ ngay với TAND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An theo địa chỉ: số 11 đường 30/4 khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, số điện thoại 02723 847 219. Trong thời gian 01 tháng, kể từ ngày đăng thông báo, nếu ông Bảy, bà Thu, bà Vân, ông Đức không có mặt hoặc không liên hệ với TAND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An để giải quyết về việc tranh chấp tài sản chung để thi hành án thì TAND huyện Vĩnh Hưng sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”. Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1: vào lúc 14 giờ ngày 28/6/2019. Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 2: vào lúc 14 giờ ngày 17/7/2019. Thời gian mở phiên tòa lần 1: vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/8/2019. Thời gian mở phiên tòa lần 2: vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/8/2019. Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: Trụ sở TAND quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đang giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 03/2019/TLST-DS ngày 03/01/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vưọng (VPBank), trụ sở: số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội và bị đơn là bà Bùi Thị Tuyết, SN 1981; hộ khẩu thường trú: Phòng 807 - N6, tổ 30C, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Theo nội dung đơn khởi kiện, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đề nghị Tòa án giải quyết: Buộc bà Bùi Thị Tuyết có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổng số tiền tạm tính đến ngày 29/8/2018 là: 593.631.710 đồng (trong đó nợ gốc là 396.700.000 đồng, nợ lãi là 196.931.710 đồng) và toàn bộ lãi phát sinh tính đến ngày thực trả theo đúng mức lãi suất thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng số 3399504 ký ngày 12/5/2015 giữa bên cho vay là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và bên vay là bà Bùi Thị Tuyết. Trường hợp bà Bùi Thị Tuyết không trả nợ đầy đủ cho VPBank, VPBank có quyền tự mình hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ là: Căn hộ chung cư số 2638, Tòa nhà VP5, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội được cấp Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 22/04/2015 đứng tên bà Bùi Thị Tuyết. TAND quận Hoàng Mai yêu cầu bà Bùi Thị Tuyết đến ngay Phòng 404 trụ sở TAND quận Hoàng Mai (địa chỉ: số 6, phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đề trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; giao nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của mình và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bị đơn theo quy định của pháp luật. Trường hợp bà Bùi Thị Tuyết không đến thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.TAND huyện  Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Số 11 đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Đào Nữ Trà Mi, SN  1986, nơi cư trú cuối cùng thôn Hà Tú, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang biết: TAND huyện Lục Nam đã thụ lý vụ án số 132/TB-TLVA ngày 8/3/2019 về việc Tranh chấp về ly hôn và thông báo cho chị Mi đúng 08 giờ 00 phút ngày 13/6/2019 và 08 giờ 00 phút ngày 28/6/2019 có mặt tại trụ sở TAND huyện Lục Nam để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Đúng 08 giờ ngày 22/7/2019 và 08 giờ ngày 14/8/2019 có mặt tại trụ sở TAND huyện Lục Nam để tham gia phiên tòa. Nếu chị Mi không có mặt tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và phiên tòa xét xử vụ án thì TAND huyện Lục Nam sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng thông báo cho ông Đỗ Văn Thông, SN 1952, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 8, Khu Vọng Hải, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 1999 không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Đỗ Văn Thông liên hệ với TAND quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: Khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Chinh, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết tin tức về ông Đỗ Văn Thông thì thông báo cho TAND quận Dương Kinh theo địa chỉ trên; UBND quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Đỗ Văn Thông thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu câu tuyên bố một người đã chết.

TAND quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng thông báo cho anh Vũ Văn Quang, SN 1991, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ổ 3C, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 01 năm 2016 không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Vũ Văn Quang liên hệ với TAND quận Dương Kinh (địa chỉ: sổ 637 đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) để giải quyết việc chị Bùi Thị Mỹ Hằng, SN 1992, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu  Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức gì về anh Vũ Văn Quang thì thông báo cho TAND quận Dương Kinh theo địa chỉ trên, UBND phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lân đâu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Vũ Văn Quang thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu câu tuyên bô một người mất tích.

TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thông báo cho chị Lâm Tiều Châu, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt từ tháng 9/2016 không có tin tức gì. Nay chị Châu ở đâu về ngay TAND huyện Di Linh để giải quyết việc anh Phan Văn Mây có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc có tin tức gì về chị Châu thì thông báo cho TAND huyện Di Linh biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Châu không có mặt thì TAND huyện Di Linh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Tịnh, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng tổ 14, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bỏ nhà đi từ năm 2016 không có tin tức gì. Nay ông Tịnh ở đâu về ngay TAND huyện Di Linh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hằng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích hoặc ai biết tin tức gì của ông Tịnh ở đâu thì thông báo cho TAND huyện Di Linh được biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Tịnh không về thì TAND huyện Di Linh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Nguyễn Thùy Linh, SN 1990, nơi cư trú cuối cùng xóm 5, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 9/2010 không có tin tức gì. Nay chị Linh ở đâu về ngay TAND huyện Xuân Trường, địa chỉ tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để giải quyết việc anh Mai Văn Toan, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Linh không có mặt thì TAND huyện Xuân Trường sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên thông báo cho chị Phạm Thị Lan, SN 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn Ngo, xã Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là Tổ dân phố Ngo, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), bỏ nhà đi từ năm 2009 không có tin tức gì. Nay chị Lan ở đâu về ngay nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc TAND thị xã Mỹ Hào (địa chỉ đường 196, Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để giải quyết việc anh Vũ Tấn Trình, SN 1973, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Lan không có mặt thì TAND thị xã Mỹ Hào sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Đống Đa, TP. Hà Nội đang giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, địa chỉ: số 22 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội khởi kiện anh Nguyễn Hoàng Vũ, SN 1980, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: số 27 ngách 100/56 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Yêu cầu anh Nguyễn Hoàng Vũ có mặt tại TAND quận Đống Đa làm thủ tục tố tụng để Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Hoặc ai biết được tin tức của anh Vũ thì liên hệ với TAND quận Đống Đa, địa chỉ: ngõ 157B phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Trong trường hợp anh Vũ không đến tòa hoặc không có tin tức mới của anh Vũ thì Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án nêu trên theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 45/2019) P1 tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật