Báo Công lý
Thứ Hai, 20/5/2019
VPBank chính thức tăng vốn điều lệ lên 5.050 tỷ đồng VPBank chính thức tăng vốn điều lệ lên 5.050 tỷ đồng
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo chính thức tăng vốn điều lệ từ 4.433 tỷ đồng lên 5.050 tỷ đồng vào ngày 30/12/2011.
Sự kiện nổi bật