Báo Công lý
Thứ Hai, 06/7/2020

Tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

03/2/2019 09:22 UTC+7
(Công lý) - UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch KT-XH năm 2019 và thu nợ BHXH, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý sử dụng quỹ BHYT hiệu quả; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT.

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành các giải pháp mạnh mẽ để thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện thường xuyên cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; rà soát doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp không còn tồn tại, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; rà soát mã quyền lợi hưởng BHYT.

Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ (ngày 20 hàng tháng) tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2%; Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 90% số người thuộc diện tham gia; Tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%; Quyết liệt thu nợ BHXH, BHYT, BHTN để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%.

 

Lan Trần
Bạn đang đọc bài viết Tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại chuyên mục Kinh tế của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật