Báo Công lý
Thứ Hai, 21/10/2019

Dự án Khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ (Bắc Giang): "Bà con hiểu chưa đúng về chính sách hỗ trợ của tỉnh”

08/4/2019 09:22 UTC+7
(Công lý) - Liên quan tới hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ (Bắc Giang), ông Ngô Văn Xuyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết: “Dự án KĐT Đình Trám – Sen Hồ không có đất tiêu chí dịch vụ".

Dự án (DA) Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) có quy mô đầu tư khoảng 115,93 ha, thuộc địa bàn hai xã Hoàng Ninh và Hồng Thái, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.284 tỷ đồng. Thời gian thực hiện DA 5 năm, từ tháng 3/2013 đến hết tháng 3/2018. Công ty CP Xây dựng và Thương mại Lam Sơn được giao làm chủ đầu tư (CĐT) thực hiện DA theo Quyết định phê duyệt lựa chọn CĐT Số 64/QĐ-UBND, ngày 18/1/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang. Đây là DA thực hiện theo Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Chương trình phát triển Đô thị, dịch vụ huyện Việt Yên ngày 27/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; và nhằm phát triển huyện Việt Yên tiến lên thị xã vào năm 2025.

Việc thực hiện DA là chủ trương lớn của tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Việt Yên nói riêng. DA cơ bản nhận được sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, một số hộ dân có ruộng đất thuộc diện thu hồi để thực hiện DA đã có đơn phản ánh về việc không được nhận quỹ đất dịch vụ theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 về việc chấp thuận đầu tư DA Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ, huyện Việt Yên. Do đó, bà con đã không nhận tiền đền bù GPMB và cản trở việc thực hiện công tác GPMB của chính quyền và lực lượng chức năng liên quan.

Giải đáp về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết, DA khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ nằm trong danh mục công trình DA Nhà nước thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, được HĐND tỉnh phê duyệt theo Nghị quyết 10/NQ-/HĐND ngày 10/7/2015. Diện tích thực hiện DA cũng nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Việt Yên và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 10/2/2015. Ngày 8/9/2015, Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Công văn số 1609/TTg-KTN. Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013, đây là DA thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề bằng đất ở kinh doanh dịch vụ trước khi có Luật Đất đai năm 2013, nay đã được hỗ trợ bằng tiền theo quy định của Chính phủ là từ hai đến năm lần giá đất. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang quy định ở mức hỗ trợ là gấp ba lần.

Ông Nguyễn Vãn Phương cũng cho biết thêm, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB chín đợt, với tổng số diện tích đã bồi thường GPMB được gần 30ha, cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB trên địa bàn xã Hồng Thái. Cụ thể, mỗi sào (360 m2) ruộng của bà con nông dân sẽ được bồi thường và hỗ trợ hơn 78 triệu đồng, theo quy định pháp quy hiện hành. Ngoài ra, phía CĐT là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn cũng đã hỗ trợ thêm cho bà con nông dân để chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, đối với các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất thu hồi trên 70% diện tích của một định suất giao ruộng thì sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề một lao động với mức kinh phí hỗ trợ là 3,5 triệu đồng; các hộ gia đình, cá nhân có mồ mả cần di chuyển được bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển.

Theo ông Phương, hiện nay vẫn còn khoảng 10,4 ha đất của những hộ nông dân chưa đồng thuận nhận tiền GPMB. UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo UBND hai xã Hoàng Ninh và Hồng Thái phối hợp đơn vị tư vấn tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền đền bù để DA triển khai đúng thời gian, đúng kế hoạch đã đề ra.

Về việc tiến độ thực hiện DA hiện đang bị chậm so kế hoạch đề ra, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, do một số hộ nông dân chưa đồng thuận phương án đền bù nên DA gặp trở ngại trong khâu GPMB. UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gia hạn thêm thời gian thực hiện DA đến năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Việt Yên, UBND xã Hồng Thái tích cực tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận trong nhân dân.

Xét thấy, dự án Khu B, Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Việt Yên nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng. Việc bồi thường GPMB chậm là do cách hiểu chưa đúng của một số bộ phận người dân về các cơ chế chính sách của Tỉnh, Nhà nước. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, tránh những phản ứng tiêu cực và khiếu kiện kéo dài của người dân, tỉnh Bắc Giang cần có sự chỉ đạo đến các cấp, các ngành, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân tin tưởng, có cách hiểu đúng về đường lối, chính sách phát triển đô thị, tạo tiếng nói chung và sự đồng thuận của người dân với chính quyền.

T.Nhi

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật