Báo Công lý
Thứ Tư, 12/8/2020

TAND huyện Mường Lát, Thanh Hóa: Vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua

24/7/2015 08:19 UTC+7
Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng TAND huyện Mường Lát luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng giữ vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức trong cơ quan phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chánh án TAND huyện Mường Lát Ngô Công Tuấn cho biết: Cán bộ, công chức trong đơn vị phần lớn là người miền xuôi được điều động lên miền núi công tác, chưa thông thạo phong tục, tập quán, không hiểu tiếng dân tộc của người địa phương nên gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và giải quyết công việc. Bên cạnh đó, những năm gần đây, lượng án của đơn vị ngày càng tăng nhưng số lượng biên chế chưa được bổ sung đủ so với định biên nên gặp nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn và hoạt động chung của cơ quan.

Vượt lên những khó khăn đó, đơn vị luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng giữ vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức trong cơ quan phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TAND ở địa phương. TAND huyện Mường Lát có tổng chỉ tiêu biên chế phân bổ năm 2014 là 8 biên chế, trong đó 3 Thẩm phán, 2 Thư ký, 1 kế toán và 2 cán bộ hợp đồng. Trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức hiện có, đơn vị phải bố trí, phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp với năng lực công tác của từng người; cân đối, trích một phần kinh phí phù hợp phục vụ công tác thi đua - khen thưởng để khích lệ, động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TAND huyện Mường Lát, Thanh Hóa: Vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua

Tập thể cán bộ TAND huyện Mường Lát  

Đơn vị luôn hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua - khen thưởng của Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015; phong trào thi đua học tập theo điển hình tiến tiến.

Về công tác chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm 2015, TAND Mường Lát đã thụ lý tổng số 29 vụ án hình sự với 32 bị cáo; đã giải quyết 26 vụ/27 bị cáo; còn lại 3 vụ/5 bị cáo. Công tác giải quyết án dân sự: Thụ lý 4 vụ, đã giải quyết 2 vụ, đạt tỷ lệ 50%. Công tác giải quyết án hôn nhân và gia đình: Thụ lý 2 vụ, đã giải quyết 2 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Các vụ án đều được giải quyết đúng thời hạn luật định, kết quả giải quyết vượt mức kế hoạch.

Vừa qua, đơn vị đã tiến hành Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và các cá nhân, đồng thời tổ chức sơ kết "Tháng thi đua cao điểm phong trào thi đua học tập theo điển hình tiên tiến". Kết quả, 100% cán bộ, công chức được đề nghị hình thức khen thưởng, trong đó 7 cá nhân đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 1 cá nhân đăng ký danh hiệu “Lao động xuất sắc” và 1 đồng chí được biểu dương trong "Phong trào thi đua học tập theo điển hình tiên tiến" đúng với các tiêu chuẩn trong hướng dẫn.

Với những kết quả đã đạt được, TAND huyện Mường Lát tiếp tục duy trì tốt phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi đua mà hệ thống TAND đã đề ra; xây dựng đơn vị thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác năm 2015.

Tài Đức

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật