Báo Công lý
Thứ Bảy, 16/2/2019

TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính tư pháp

11/7/2018 21:01 UTC+7
(Công lý) - Trong những năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đó là nhờ các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án.

Ngay từ đầu năm công tác 2018, lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua.

Đặc biệt, trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp (CCTTHCTP) luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới các TTHCTP, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các loại án. Trong quá trình thực hiện CCTTHCTP tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại Tòa án, giải quyết yêu cầu của công dân trước và sau các phiên tòa xét xử cũng như hoạt động quản lý, điều hành. Nhờ vậy mà trong 6 tháng đầu năm 218, kết quả công tác của các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long đã giải quyết 2824/4776 vụ việc; đạt tỷ lệ 59,1%. Trong đó, án hình sự giải quyết đạt 78,9%; án dân sự đạt 57,6%; án hành chính đạt 35,7%. Công bố 1206 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của TAND, đạt tỷ lệ 49.2%; tổ chức được 29 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp… Công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm; những vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Đặc biệt, các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải trong công tác giải quyết các loại án, cụ thể là đã tiến hành hòa giải thành và đối thoại thành đạt tỷ lệ 67%. Các đơn vị cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, trong đó có giải pháp tăng cường tranh tụng tại phiên tòa. Việc thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời và có văn bản trả lời cho người khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành thường xuyên được quan tâm và củng cố, góp phần nâng cao vị thế của Tòa án.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018, lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cần nghiêm túc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án theo quy định của pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê, công khai bản án theo quy định của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án…

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cùng các đồng chí Thẩm phán tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm và chất lượng của Thẩm phán, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật