Báo Công lý
Thứ Năm, 12/12/2019

TAND hai cấp tỉnh Thái Bình: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải

18/8/2019 09:04 UTC+7
(Công lý) - Trong suốt thời gian vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án.

Đặc biệt, các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nhân dân.

Ngay từ đầu năm công tác 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Thái Bình đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử.

Bên cạnh đó, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo Tòa án tỉnh cũng đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua; gắn các phong trào thi đua khen thưởng với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử.

TAND hai cấp tỉnh Thái Bình: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải

Chất lượng xét xử của các đơn vị trong TAND hai cấp tỉnh Thái Bình ngày càng được nâng cao

Nhờ vậy, kết quả nhiều mặt công tác của TAND hai cấp tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc giải quyết, xét xử các loại án. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019 (từ 1/12/2018 đến 31/5/2019), Tòa án hai cấp của tỉnh thụ lý 2.598 vụ việc; đã giải quyết 1.847 vụ việc; đạt tỷ lệ 71,1%; tổ chức được 22 phiên tòa rút kinh nghiệm; đã đăng tải 1.307 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của TAND; ra quyết định thi hành án hình sự đối với 704 bị án, đạt tỷ lệ 100%; xét miễn giảm thời gian chấp hành án cho 43 phạm nhân; đã kiểm tra 1.178 hồ sơ các loại án của 8/8 TAND cấp huyện không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật để kịp thời rút kinh nghiệm về công tác giải quyết các loại án, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo thống nhất áp dụng pháp luật trong TAND hai cấp.

Đặc biệt, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình cũng đã quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải, nên hiệu quả công tác hòa giải được nâng cao. Các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án thụ lý 807 vụ việc, giải quyết 738 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,4%. Trong đó, tỷ lệ hòa giải thành 570/738 vụ việc, đạt tỷ lệ 77,2%, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

 Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, trong đó có giải pháp tăng cường tranh tụng tại phiên tòa. Việc thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời và có văn bản trả lời cho người khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành thường xuyên được quan tâm và củng cố, góp phần nâng cao vị thế của Tòa án.

Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo TAND tỉnh Thái Bình đã thực hiện quyết liệt một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án như tổ chức các cuộc họp chuyên đề hoặc kết hợp trong nội dung giao ban định kỳ để tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác xét xử các loại án và kỹ năng viết bản án, tạo cơ hội cho các cán bộ công chức trong hệ thống trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm viết bản án; nâng cao nhận thức trách nhiệm của Thẩm phán đối với chất lượng của bản án, quyết định được ban hành.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Thái Bình đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng cũng như các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án theo quy định của pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê, công khai bản án theo quy định của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án.

Đồng thời, lãnh đạo Tòa án tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong Tòa án hai cấp cần nâng cao khả năng bao quát công việc, tăng cường tính gương mẫu và sức lan tỏa trong cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, đặc biệt là người giữ chức danh tư pháp. Yêu cầu Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, đặc biệt là cập nhật các văn bản mới để tránh sai sót trong quá trình giải quyết án và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch giải quyết án, trao đổi nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Trung Thành
Bạn đang đọc bài viết TAND hai cấp tỉnh Thái Bình: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật