Báo Công lý
Thứ Hai, 30/3/2020
Ban chỉ đạo CCTP Trung ương làm việc với Đảng đoàn Quốc hội: Cần làm rõ “quyền tư pháp” và sự kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp Ban chỉ đạo CCTP Trung ương làm việc với Đảng đoàn Quốc hội: Cần làm rõ “quyền tư pháp” và sự kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp
Ngày 27/8, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về tình hình quán triệt thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.
Sự kiện nổi bật