Báo Công lý
Chủ nhật, 15/12/2019
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
Chiều ngày 11/4, Sở Thông tin-Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã phối hợp các sở, ban ngành, UBND quận, huyện tổ chức hội nghị tập huấn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Góp ý đại hội Đảng XII

Hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và luật pháp quốc tế
Hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và luật pháp quốc tế
17:13 26/10/2015
Đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nhà nghiên cứu trẻ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều ý kiến về việc hoàn thiện chính sách,
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng (Bài 2)
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng (Bài 2)
15:46 26/10/2015
Bài 2 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng (bài 1)
Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng (bài 1)
19:46 09/10/2015
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.
Mời nhân dân góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII
Mời nhân dân góp ý Văn kiện Đại hội Đảng XII
15:09 18/9/2015
Từ nay đến hết ngày 31/10/2015, người dân có thể góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gồm Báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần VIII)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần VIII)
11:15 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần VII)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần VII)
11:15 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần VI)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần VI)
11:14 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần V)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần V)
11:13 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần IV)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần IV)
11:09 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần III)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần III)
11:07 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần II)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần II)
11:07 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần I)
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII (Phần I)
11:06 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần V)
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần V)
09:40 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã Hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần IV)
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần IV)
09:30 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã Hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần III)
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần III)
09:20 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã Hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần II)
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần II)
09:10 18/9/2015
Toàn văn Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã Hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Sự kiện nổi bật