Báo Công lý
Thứ Hai, 26/8/2019
“Đạo lý” đi... “chôm” “Đạo lý” đi... “chôm”
Không bàn đến chuyện bạc tiền, thù lao, ở đây chỉ muốn nói đến lễ nghĩa, cách hành xử văn minh của những người làm văn hóa. Giá như chủ sở hữu được “hỏi mượn” một cách đàng hoàng...
Sự kiện nổi bật