Báo Công lý
Thứ Sáu, 19/7/2019

Những vi phạm tại VFF đang “được” xử lý theo kiểu đầu voi đuôi chuột

11/8/2018 17:18 UTC+7
(Công lý) - Thông báo số 1337-TB/UBKT của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ đã chỉ rõ các vi phạm tại LĐBĐ Việt Nam (VFF) là nghiêm trọng, đã đến mức phải xử lý kỷ luật. Thế nhưng, Đảng ủy Tổng cục TDTT lại đưa ra hình thức kỷ luật rất nhẹ, khiến dư luận bất bình.

Những vi phạm nghiêm trọng

Thông báo số 1337-TB/UBKT Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ngày 6-7-2018 nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2017 và nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy, Chi bộ cơ quan VFF là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan VFF.

Cụ thể, các năm 2015, 2016, 2017, chi ủy không có văn bản phân công nhiệm vụ đối với đảng viên. Hằng năm, vẫn còn một số đảng viên thiếu nhận xét của chi bộ nơi cư trú. Trong quá trình chuyển sinh hoạt cho đảng viên, chi ủy đã để cho một số đảng viên không tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định. Trong việc quản lý chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Chương, nghỉ việc từ tháng 5-2015, chi ủy đã có vi phạm khi đến ngày 6-6-2018, vẫn chưa làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho đồng chí Chương; không thông báo cho đảng viên Chương đến tham dự chi bộ trong năm 2016, 2017. Vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Đảng.

Năm 2015, 2016 và 2017 mỗi năm có 5 tháng chi ủy, chi bộ không sinh hoạt, không thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Đảng. Trong 3 năm (2015-2017), chi bộ không tổ chức sinh hoạt chuyên đề, vi phạm mục 3, phần 2, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ.

Về việc thu nộp đảng phí, chi ủy chưa thu đảng phí từ phần thu nhập hằng tháng của đảng viên được chi từ quỹ lương. Trong thời gian từ 1-1-2015 đến 31-3-2018, chi ủy thu thiếu tiền đảng phí là 87.835.734 đồng; thu tiền đảng phí thừa đối với đảng viên Vũ Thị Thu Hương là 1.342.920 đồng vi phạm quy định tại điểm 1, mục 1, phần B trong Quy định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị về chế độ thu đảng phí.

Trong thời gian từ ngày 1-1-2015 đến 31-3-2018, chi bộ không tiến hành việc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ đảng theo chương trình ban hành. Vi phạm quy định tại Khoản 2,  Điều 24 Điều lệ đảng…

Những vi phạm tại VFF đang “được” xử lý theo kiểu đầu voi đuôi chuột

Đại diện Chi uỷ Chi bộ VFF nhiệm kỳ 2015-2017 - Ảnh: VFF

Thông báo số 1337-TB/UBKT cho rằng, các vi phạm của Chi ủy, Chi bộ VFF là nghiêm trọng đã đến mức phải xử lý kỷ luật theo Quy định 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Bí thư chi bộ với cương vị là người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Chi ủy, Chi bộ VFF phải chịu kỷ luật cao hơn hình thức kỷ luật của chi ủy. Đồng chí Phó Bí thư chi bộ phải chịu trách nhiệm sau Bí thư, cùng chịu hình thức kỷ luật chung cùng với Chi ủy, Chi bộ VFF.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu: Đảng ủy Tổng cục TDTT tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và tập thể Chi bộ VFF theo Quy định số 263-QĐ/TW ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức Đảng vi phạm. Đảng ủy Tổng cục TDTT chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cá nhân mức độ vi phạm của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí ủy viên, đảng viên để tiến hành xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm. Ban thường vụ Đảng ủy, Tổng cục TDTT kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ VFF.

Vi phạm nghiêm trọng, xử lý nhẹ nhàng

Thông báo là thế nhưng ngày 31-7, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã kết luận thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, Bí thư Chi bộ VFF tới Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương. Hình thức kỷ luật này của ông Tuấn khiến dư luận bức xúc cho rằng quá nhẹ so với nhưng vi phạm mà ông Tuấn gây ra và đi ngược lại với những nội dung của Thông báo số 1337-TB/UBKT.

Bởi, theo quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Quy định số 102-QĐ/TW thì hậu quả do hành vi vi phạm của đảng viên gây ra được chia làm 4 "cấp độ": ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tương đương có 4 "cấp độ" về hình thức kỷ luật (dành cho đảng viên chính thức): khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng: “Để xem xét kỷ luật một cá nhân hay tập thể thì trước tiên phải tìm hiểu cặn kẽ, kỹ càng mọi thứ trước khi có quyết định chính thức. Trong trường hợp này, nếu như theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thì những vi phạm của Chi bộ VFF là "nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng" mà Ðảng ủy Tổng cục TDTT lại chỉ thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với riêng đồng chí Bí thư Chi bộ VFF là chưa thỏa đáng. Căn cứ theo kết luận những vi phạm của Chi bộ VFF là "nghiêm trọng" thì trước tiên Chi ủy phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng vi phạm, sau đó phải có hình thức kỷ luật đối với Chi bộ VFF. Phải có hình thức kỷ luật riêng với các cá nhân cũng như với cả tập thể".

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, cũng nhận định: "Đảng ủy Tổng cục TDTT phải làm đúng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Nếu chỉ kỷ luật "khiển trách" với cá nhân Bí thư Chi bộ VFF thì Đảng ủy Tổng cục đã làm sai. Việc này Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải có trách nhiệm và yêu cầu Đảng ủy Tổng cục TDTT thực hiện nghiêm theo đúng kết luận trước đó”.

Ông Nguyễn Văn Chương, nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho rằng, việc xử lý kỷ luật khiển trách với ông Tuấn là quá nhẹ nhàng, nó không đúng với các quy định và điều lệ Đảng; có dấu hiệu của sự bao che, lợi ích nhóm trong vụ việc này.

Trước những ý kiến trên, ông Phạm Gia Huy, Bí thư Đảng ủy Tổng cục TDTT cho rằng: “Việc xử lý đối với ông Tuấn là quyết định của tập thể, tôi luôn tôn trọng tập thể nên không có ý kiến gì về vấn đề này”. Ông Huy cũng cho biết thêm hai nội dung mà Đảng ủy Tổng cục TDTT yêu cầu ông Tuấn giải trình là việc điều chuyển cán bộ, chấm dứt hợp đồng lao động vô cớ đối với cán bộ; sử dụng xe sai quy định đã được Chi bộ VFF báo cáo nhưng ông chưa đọc nên không nắm được.

PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật