Báo Công lý
Thứ Ba, 23/10/2018

Sử dụng nhân sự tại Cục Quản lý đường bộ cao tốc: Nghiêm khắc phê bình Cục trưởng

05/12/2017 07:05 UTC+7
(Công lý) - Mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành kiểm điểm, nghiêm khắc phê bình Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc vì tiếp nhận, sử dụng nhân sự không đúng quy định.

Trước đó, Báo Công lý nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về một số “bất thường” trong công tác quản lý, tuyển dụng công chức tại Cục Quản lý Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Theo thông tin phản ánh, ngày 18/11/2016 ông Bùi Hùng Cường có đơn xin việc gửi Cục Quản lý đường bộ cao tốc với hình thức cộng tác không hưởng lương. Sau đó, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc Nguyễn Quốc Tùng có bút phê đồng ý vào đơn xin làm việc, đồng thời giao cho Phó cục trưởng là ông Trần Đức Trung tạo điều kiện giúp đỡ. Cục Quản lý đường bộ cao tốc giao cho tổ Văn phòng – Tài chính tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ công chức năm 2017, việc tiếp nhận hồ sơ dự thi được giao cho bà Nguyễn Thị Luyến.

Tuy nhiên, ngày 13/2/2017, ông Bùi Hùng Cường đã tiếp nhận một bộ hồ sơ thi công công chức của ông Lê Trung Kiên đăng ký dự thi vào làm việc tại Cục. Trong số 13 hồ sơ dự thi, có 11 hồ sơ đủ điều kiện, có 01 thí sinh rút hồ sơ, và có 01 hồ sơ của thí sinh Lê Trung Kiên không đủ điều kiện dự thi do sơ yếu lý lịch có tẩy xóa.

Đáng chú ý, sau đó chính ông Bùi Hùng Cường cũng có tên trong danh sách thí sinh dự thi công chức trong kỳ thi 2017. Ông Cường đã trúng tuyển trong kỳ thi và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành quyết định tuyển dụng công chức.

Phóng viên (PV) Báo Công lý đã liên hệ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan để xác minh thông tin kịp thời phản ánh tới bạn đọc. Ngày 22/11/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã có công văn số 7402/TCĐBVN - TCCB do ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời Báo Công lý.

Sử dụng nhân sự tại Cục Quản lý đường bộ cao tốc: Nghiêm khắc phê bình Cục trưởng

Sử dụng nhân sự tại Cục Quản lý đường bộ cao tốc: Nghiêm khắc phê bình Cục trưởng

Công văn số 7402/TCĐBVN-TCCB của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi báo Công lý trả lời thông tin phản ánh về công tác tiếp nhận, sử dụng nhân sự.

Những sai phạm được chỉ rõ

Sau khi có thông tin phản ánh về tiếp nhận, sử dụng nhân sự, thi công chức và một số nội dung khác tại Cục Quản lý đường bộ cao tốc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định thành lập Tổ xác minh để kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh và có Kết luận số 4555/KL-TCĐBVN ngày 27/7/2017, nội dung kết luận nêu rõ:

Trên cơ sở Đơn xin làm việc ngày 18/11/2016 của ông Bùi Hùng Cường theo hình thức cộng tác không hưởng lương, Cục Quản lý đường bộ cao tốc không ban hành quyết định tiếp nhận hay ký hợp đồng làm việc với ông Cường mà lãnh đạo Cục có bút phê đồng ý, chuyển cho Tổ Văn phòng - Tài chính tiếp nhận. Ngày 21/11/2017, Tổ Văn phòng - Tài chính có văn bản phân công nhiệm vụ cho ông Cường.

Việc tiếp nhận ông Bùi Hùng Cường vào làm việc theo hình thức cộng tác không hưởng lương là không có căn cứ pháp lý, do đó việc giao cho ông Cường thực hiện một số nhiệm vụ tại Tổ Văn phòng - Tài chính là không đúng quy định.

Ông Bùi Hùng Cường được giao nhiệm vụ photocopy, đánh máy, fax; nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức; công tác an toàn, bảo trì khi được lãnh đạo giao; được phép sử dụng bàn làm việc của Cục để thực hiện công việc được giao; không được ký các văn bản, giấy tờ của Cục; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phát ngôn, bảo mật; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc theo nội quy, quy chế làm việc của Cục. Ông Bùi Hùng Cường không phải là công chức, được Tổ Văn phòng - Tài chính phân công một số công việc của công chức là không đúng quy định.

Nghiêm khắc phê bình Cục trưởng và 02 cá nhân

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản triển khai việc thực hiện Kết luận kiểm tra, yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc và các cá nhân liên quan.

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc và các cá nhân liên quan làm Bản kiểm điểm báo cáo, giải trình các nội dung liên quan; Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc nhận trách nhiệm, đề ra phương hướng khắc phục.

Cục Quản lý đường bộ cao tốc tổ chức họp kiểm điểm, phân tích nguyên nhân, thiếu sót, đề ra giải pháp khắc phục, thống nhất đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc và 02 cá nhân liên quan, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sử dụng nhân sự tại Cục Quản lý đường bộ cao tốc: Nghiêm khắc phê bình Cục trưởng

Trụ sở của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Sau khi xem xét, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành lập Hội đồng kỷ luật, tổ chức họp kiểm điểm và đề nghị nghiêm khắc phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận người không phải là công chức vào làm việc tại Cục Quản lý đường bộ cao tốc và phân công một số công việc của công chức cho người không phải là công chức đối với Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ cao tốc và 02 cá nhân liên quan.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Thông báo phê bình 03 công chức Cục Quản lý đường bộ cao tốc.

Ông Bùi Hùng Cường được Cục Quản lý đường bộ cao tốc nhận vào làm việc theo hình thức cộng tác không hưởng lương, không phải là công chức, lao động của Cục, không có cơ sở để xem xét kiểm điểm ông Bùi Hùng Cường.

Thái Tôn

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật