Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/3/2019

Yêu cầu trường THCS-THPT Newton dừng hợp tác với trường Quốc tế George Washington

17/4/2018 20:12 UTC+7
(Công lý) - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo trường THCS-THPT Newton dừng hợp đồng hợp tác với trường Quốc tế George Washington theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí trường George Washington (GWIS) ở Mỹ đang tổ chức liên kết, giảng dạy tại Việt Nam với trường THCS-THPT Newton, Hà Nội  không có hoạt động giảng dạy tại các địa chỉ mà trường này đăng ký ở Mỹ, không hề có kiểm định quốc gia hay kiểm định vùng gì.

Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, ngày 13 tháng 4 năm 2018 Bộ đã có Công văn số 1457/BGDĐT-HTQT về việc kiểm tra, xử lý việc hợp tác với Trường quốc tế George Washington yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội thực hiện gấp một số công việc sau:

Thứ nhất là: Chỉ đạo trường THCS-THPT Newton dừng hợp đồng hợp tác với trường Quốc tế George Washington theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi của học sinh đang theo học chương trình hợp tác với Trường Quốc tế George Washington và các bên liên quan.

Thứ hai là: Kiểm tra việc rà soát nội dung, chương trình song ngữ tiếng Anh đối với các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông của Hoa Kỳ mà Sở GD-ĐT Hà Nội đã thực hiện và việc tổ chức giảng dạy tại Trường THCS-THPT Newton theo Công văn số 7212/BGDĐT-HTQT ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Bộ GD-ĐT.

Thứ ba là: làm rõ trách nhiệm quản lý trong việc thực hiện chương trình hợp tác của Trường THCS-THPT Newton với nước ngoài để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngô Chuyên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật