Báo Công lý
Thứ Tư, 16/1/2019

Yêu cầu các trường tập huấn cho học sinh kỹ năng làm bài thi THPT quốc gia sắp tới

04/3/2018 11:26 UTC+7
(Công lý) - Để học sinh có một kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phổ biến, tập huấn cho học sinh kỹ năng làm bài, đặc biệt là kỹ năng làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan, hướng dẫn học sinh năm vững kiến thức

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

Yêu cầu các trường tập huấn cho học sinh kỹ năng làm bài thi THPT quốc gia sắp tới

Ảnh minh họa. Hải Nam.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thức tế nhà trường, trung tâm để triển khai thực hiện hiệu quả.

Các trường, trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn cho tất cả giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia về dạy học, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn học sinh, sinh viên làm quen với hình thức trắc nghiệm khách quan. Có thể mời chuyên gia hoặc giáo viên tham gia tập huấn để làm quen báo cáo viên.

Thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình, bám sát kiến thức và kỹ năng môn học, nghiêm cấm việc cắt xén chương trình đã quy định.

Các tổ, nhóm chuyên môn tổ chức cho giáo viên thảo luận để đưa ra các phương án giảng dạy phù hợp với học sinh, bám sát Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD-ĐT ban hành.

Phổ biến, tập huấn cho học sinh kỹ năng khi làm bài, đặc biệt là kỹ năng làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Hướng dẫn học sinh nắm vững kiến thức, tránh học tủ, học vẹt, dành nhiều thời gian cho việc tự học, tránh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan.

Học kỳ 2 năm học 2017-2018, Sở GD-ĐT sẽ ra đề chung kiểm tra khảo sát cho học sinh lớp 12 THPT và Giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố.

Mỗi học sinh dự kiểm tra 4 bài, trong đó 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và một môn tự chọn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý).

Hình thức kiểm tra: môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các bài kiểm tra còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Đối với các môn Ngoại ngữ khác: Hiệu trưởng các trường THPT căn cứ vào tình hình thực tế của trường, chủ động giao cho giáo viên bộ môn tiến hành, kiểm tra, khảo sát đảm bảo khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT.

Đề kiểm tra khảo sát theo nội dung chương trình quy định, bán sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia, phạm vi kiến thức kiểm tra khảo sát gồm chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó chủ yếu ở chương trình lớp 12 theo kế hoạch dạy học tính đến hết ngày 10/3/2018.

Sở tổ chức giao đề kiểm tra, khảo sát cho các cụm trưởng THPT để sao, in đến các điểm coi kiểm tra khảo sát trong toàn cụm.

Sở GD-ĐT đặc biệt lưu ý, không bắt buộc phải lấy điểm kiểm tra khảo sát (tùy theo điều kiện của từng trường, trung tâm có sử dụng kết quả khảo sát làm điểm kiểm tra thường xuyên, tuyệt đối không được lấy điểm vào kiểm tra định kỳ theo quy định.

Chậm nhất ngày 31/3/2018 các cụm trưởng, trường THPT nộp kết quả kiểm tra khảo sát về các trường, trung tâm trong cụm về Sở GD-ĐT gồm bản đã ký đóng dấu và dữ liệu kết quả khảo sát.

Ngô Chuyên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật