Báo Công lý
Thứ Sáu, 18/1/2019

Xét nghiệm đột xuất đối với những trường hợp nghi sử dụng trái phép chất ma túy

02/3/2018 14:52 UTC+7
(Công lý) - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội và kỹ năng tự phòng, chống ma túy xâm nhập trường học, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ra văn bản về xây dựng kế hoạch tuyên truyền.

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu:

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy của ngành năm 2018. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phát động, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả và đề xuất khen thưởng công tác tổ chức thực hiện kế hoạch.

Xét nghiệm đột xuất đối với những trường hợp nghi sử dụng trái phép chất ma túy

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Đầu tư kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy tại các trường trọng điểm nằm trong khu vực có nguy cơ cao về tệ nạn ma túy.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán, cung cấp tài liệu tuyên truyền cần thiết tới đơn vị; Tổ chức tối thiểu 6 chuyên đề điểm về công tác phòng chống ma túy tại địa bàn phức tạp, nhạy cảm.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban chỉ đạo 138 thành phố, Công an thành phố trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác tại các cơ sở giáo dục thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội từ các cơ sở giáo dục, người học, cán bộ, nhà giáo và nhân dân.

Đối với Phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở cần thực hiện:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tệ nạn ma túy theo từng năm học, từng giai đoạn.

Ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma túy phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống tệ nạn ma túy vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của người học.

Tổ chức khám sức khỏe khi nhập học, khám sức khỏe định kỳ cho người học, kiểm tra xét nghiệm sử dụng ma túy ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với các trường hợp người học có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ chức cho người học ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy có xác nhận phối hợp quản lý của gia đình người học theo từng năm học.

Xét nghiệm đột xuất đối với những trường hợp nghi sử dụng trái phép chất ma túy

Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý các vi phạm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Ảnh nguồn Internet.

Lập hồ sơ theo dõi các trường hợp có liên quan đến tệ nạn ma túy, phân công các tổ chức, cá nhận theo dõi, giúp đỡ người học có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tệ nạn ma túy có hình thức phối hợp xử lý kịp thời.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để người học và cán bộ, nhà giáo tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy.

Định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma túy, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý các vi phạm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là gia đình người học trong công tác giáo dục, quản lý, phòng chống, tệ nạn ma túy.

Phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất nơi ở ngoại trú, ký túc xã của người học, kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa các hàng quán, tụ điểm có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội ở khu vực xung quanh trường học, ký túc xã, khu vực có đông người ở ngoại trú.

Phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết để phát hiện người học, cán bộ, nhà giáo sử dụng trái phép chất ma túy.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy của đơn vị.

Kế hoạch tuyên truyền được triển khai thực hiện năm 2018, Phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã các trường học báo cáo thuộc công tác phòng chống ma túy về Sở GD-ĐT qua phòng chính trị tư tưởng theo định kỳ 2 lần/năm.

Sở GD-ĐT đặc biệt nhấn mạnh, các Phòng GD-ĐT, các đơn vị trường học trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo kết quả công tác.

Xuân Diệp

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật