Báo Công lý
Thứ Năm, 17/1/2019

Tổ chức chiếu phim tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

08/2/2018 10:09 UTC+7
(Công lý) - Mới đây, Công đoàn ngành Giáo dục TP. HCM có văn bản số 024/CV-CĐGD về việc tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 50 năm công cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nhằm thực hiện công văn số 37/LĐLĐ ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở khẩn trương, tập trung triển khai, thực hiện:

Tổ chức chiếu phim tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ảnh minh họa.

Đối các các cấp Công đoàn:

Triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 (thực hiện theo tinh thần Kế hoạch số 05/KH-CĐGD ngày 12/01/2018 của Công đoàn Giáo dục Thành phố).

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim tư liệu. Triển lãm hình ảnh, tổ chức dâng hoa, dâng hương tại di tích, bia tưởng niệm các trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn cơ quan, đơn vị trú đóng.

Tham mưu chiếu đoạn phim ngắn tuyên truyền về đợt hoạt động tại các màn hình Led, màn hình điện tử tại những nơi tập trung đông người các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ ... tại các cấp công đoàn.

Chủ động thông tin các hoạt động cấp Thành phố và Trung ương đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động tham gia, theo dõi.

Thực hiện treo bandroll tuyên truyền trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân.

Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố đề nghị công đoàn cơ sở các đơn vị phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 một cách hiệu quả, thiết thực.

Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố: đưa tin, tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục thành phố các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các bài viết về các nhân chứng lịch sử, anh hùng chiến sĩ đồng bào đã anh dũng hy sinh trong cuộc quyết chiến lịch sử xuân Mậu Thân, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc.

Thường xuyên đưa tin các hoạt động tuyên truyền ở cấp Trung ương, Thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xuân Diệp

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật