Báo Công lý
Thứ Tư, 24/4/2019

Hiệu trưởng phải gần gũi, không được dùng ngôn ngữ xúc phạm gây tổn thương trẻ em

28/9/2018 18:28 UTC+7
(Công lý) - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đối với trẻ em phải sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu, không dùng ngôn ngữ xúc phạm, gây tổn thương trẻ em.

Mới đây, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó, quy định rõ quy tắc ứng xử đối với từng cơ sở giáo dục.

Cụ thể, dự thảo thông tư nêu rõ, đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đối với trẻ em phải sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu, không dùng ngôn ngữ xúc phạm, gây tổn thương trẻ em.

Hiệu trưởng phải gần gũi, không được dùng ngôn ngữ xúc phạm gây tổn thương trẻ em

Ảnh minh họa.

Đối với giáo viên, nhân viên phải chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên, không dùng lời lẽ hách dịch, xúc phạm, miệt thị gây tổn thương.

Đối với cha mẹ trẻ em và khách đến trường phải chuẩn mực, tôn trọng.

Khi hành vi ứng xử với trẻ em phải chuẩn mực, yêu thương, bao dung và trách nhiệm, tôn trọng sự khác biệt, công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực, sáng tạo của trẻ em, không xúc phạm, bạo hành, gây tổn thương trẻ em.

Đối với giáo viên, nhân viên phải tôn trọng, gương mẫu, đồng hành trong công việc, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên, nhân viên, đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch, không định kiến, thiên vị, xúc phạm, trù dập, sách nhiễu, vụ lợi, né tránh trách nhiệm, đỗ lỗi hoặc che dấu vi phạm của đồng nghiệp, giáo viên, nhân viên.

Đối với cha mẹ trẻ em và khách đến trường tôn trọng, đúng mực và hợp tác. Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực phòng chống, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi bạo lực học đường.

Giáo viên, nhân viên trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường giáo dục và với mỗi loại hoạt động, không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm.

Đối với trẻ em phải sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu, khích lệ hoặc nhắc nhở trẻ em phù hợp; không miệt thị gây tổn thương trẻ em.

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần tôn trọng, cầu thị. Đối với đồng nghiệp cần đúng mực, tôn trọng, thân thiện không xúc phạm, mỉa mai, gây hiềm khích. Với cha mẹ trẻ em và khách đến trường phải tôn trọng, đúng mực.

Hành vi ứng xử đối với trẻ em phải mẫu mực, yêu thương, bao dung và trách nhiệm, tôn trọng sự khác biệt, công bằng, lắng nghe, đồng cảm và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực, sáng tạo của trẻ em, tạo sự an toàn và tin cậy cho trẻ em, không bạo hành trẻ em.

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần tôn trọng, trung thực, thể hiện chính kiến, chủ động đề xuất, kiến nghị biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng, chấp hành sự phân công của lãnh đạo, phản ánh đúng lúc, đúng chỗ.

Đối với đồng nghiệp cần tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên, đoàn kết, cầu thị, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, không vô cảm, bè phái, chia rẽ nội bộ.

Đối với cha mẹ trẻ em và khách đến trường: Tôn trọng, hợp tác, thân thiện. Đồng thời cần tích cực tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ lấy ý kiến góp ý của dư luận cho dự thảo của thông tư này đến hết ngày 24.11.2018.


 

Xuân Diệp

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật