Báo Công lý
Chủ nhật, 19/5/2019

Đồng Nai kêu gọi học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoa

28/9/2018 09:48 UTC+7
(Công lý) - Sở GD-ĐT Đồng Nai yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

Mới đây, Sở GD-ĐT Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ GD-ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, Sở chỉ đạo cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh phải giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

Đồng Nai kêu gọi học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoa

Ảnh minh họa.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GD-ĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, làm cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Thanh tra Sở GD-ĐT tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa và xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Sở GD-ĐT yêu cầu các Phòng GD-ĐT triển khai nội dung chỉ đạo nêu trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để thực hiện

Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nắm tình hình của địa phương, căn cứ chỉ đạo của các cơ quan chức năng Bộ GD-ĐT tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, dư luận phản ánh về sách giáo khoa chỉ dùng một lần gây lãng phí, hàng năm phụ huynh phải mất hàng tỉ đồng để mua sách. Trước thực tế đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD-ĐT chỉ đạo các Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương chỉ đạo giáo viên tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn tại các công văn nêu trên; tổ chức quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản SGK để sử dụng và sử dụng lại lâu bền. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào SGK.

Bộ GD-ĐT cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, khiến cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Các phòng GD-ĐT, trường học cần phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng SGK và xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu Tổng giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam: Tổ chức ra soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hàng để có phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa nhằm hạn chế tối đa việc học sinh nghi vào sách giáo khoa trong quá trình học tập.

Báo cáo báo cáo với Bộ GD-ĐT về kết quả rà soát, đánh giá và phương án chỉnh sửa bản thảo SGK trước khi tái bản.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và thủ tưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ GD-ĐT chủ động nắm tình hình và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các địa phương.

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT hướng đẫn, chỉ đạo thanh tra giáo dục các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị này được phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà nước ở các cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan quán triệt thực hiện.

Xuân Diệp
Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai kêu gọi học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoa tại chuyên mục Giáo dục của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật