Báo Công lý
Thứ Năm, 18/10/2018

Bộ GD-ĐT đề nghị chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh

31/10/2017 19:48 UTC+7
(Công lý) - Mới đây, Bộ GD-ĐT có Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện những nội dung sau:

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chấn chính lạm thu đầu năm học.

Bộ GD-ĐT đề nghị chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ảnh minh họa, nguồn Internet.

Đồng thời, trong công văn số 2794 của Bộ GD-ĐT ngày 30/6/2017, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản theo đúng quy định và cam kết chống lạm thu năm học 2017 – 2018; Công văn số 3936 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017 – 2018.

Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ và công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính theo đúng quy định.

Đồng thời, việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDDT ngày 10/9/2012 của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD-ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phụ vụ trực tiếp cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công vă số 6890/BGDĐ-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục do không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

 

Xuân Diệp

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật