Báo Công lý
Thứ Sáu, 20/9/2019

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019

Sự kiện: Tuyển sinh 2019
14/7/2019 13:47 UTC+7
(Công lý) - Bộ GD-ĐT công bố kết quả phân tích phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019.

Dưới đây là kết quả phân tích phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019:

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019

Đức Duy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật