Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/3/2020

Xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội: Hoàn thành thắng lợi công tác dồn điền đổi thửa

10/7/2015 10:00 UTC+7
(Công lý) - Xã Long Xuyên nằm phía Đông Bắc huyện Phúc Thọ có diện tích đất tự nhiên là 667,21 ha, diện tích đất nông nghiệp là 438,64 ha, dân số gồm 2.271 hộ với 8.371 nhân khẩu, trong đó có trên 50% số hộ làm nghề sản xuất nông nghiệp.

Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của xã đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp từng bước giảm dần, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng dần nhưng với tốc độ còn chậm.

Những năm trước, Đảng bộ và nhân dân xã Long Xuyên đã tích cực đồng lòng chung sức thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã nhà. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, công tác dồn điền đổi thửa được xác định là yếu tố rất quan trọng. Năm 2012, xã Long Xuyên đã tổ chức dồn điền đổi thửa điểm ở thôn Bảo Vệ nhưng không thành công. Sang năm 2013, ngay từ đầu năm được sự chỉ đạo của Huyện ủy - UBND và các ban, ngành chức năng của huyện Phúc Thọ; bên cạnh đó là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã Long Xuyên đã tổ chức sơ kết công tác dồn điền đổi thửa để đánh giá những việc đã làm được cũng như những việc chưa làm được để tìm ra nguyên nhân thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức dồn điền đổi thửa trong năm 2013.

Các văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng nông thôn mới trong đó có công tác dồn điền đổi thửa đã được tuyên truyền thường xuyên đến các tầng lớp cán bộ và nhân dân. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dồn điền đổi trong mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp - hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên do nhận thức còn hạn chế, trong quá trình chỉ đạo thực hiện công việc còn có tư tưởng ngại khó, ngại va chạm, do đó dẫn đến sự thiếu kiên quyết thiếu nhiệt tình trong việc làm.

Toàn xã Long Xuyên có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc quản lý của 8 cụm dân cư (đất quỹ 1 của các hộ dân) là 310,26 ha. Trong năm 2013, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên công tác dồn điền đổi thửa ở xã Long Xuyên đã diễn ra thành công tốt đẹp, diện tích đã dồn điền đổi thửa là 256,8 ha, còn lại 53,46 ha là diện tích nằm trong quy hoạch và các trang trại VAC. Số thửa bình quân/hộ sau dồn điền đổi thửa là 1,6 thửa/hộ, diện tích thửa lớn nhất là 5.370 m2, diện tích thửa nhỏ nhất là 72 m2. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đồn điền đổi thửa, xã Long Xuyên đã triển khai 6 dự án đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng với tổng khối lượng là 277.777 m3, trong đó khối lượng đắp đường là 192.138 m3, khối lượng đào mương là 85.639 m3.

Từ thành công của công tác dồn điền đổi thửa, tin rằng trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và dân dân xã Long Xuyên sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đưa xã nhà cán đích nông thôn mới theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

NV
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật