Báo Công lý
Thứ Sáu, 22/9/2017

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

13/10/2013 15:31 UTC+7
Linh cữu Đại tướng được hạ xuống trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, những dòng nước mắt tuôn trào, cả một dân tộc đang khóc thương Người.

17h07: Nghi thức lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

17h05: Các vị lãnh đạo đi quanh phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ biệt Người lần cuối.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

17h03: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ Quốc tang cảm ơn đồng bào và chiến sĩ cả nước đã hướng về lễ tang Đại tướng.

17h: Phút mặc niệm bắt đầu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h55: Các chiến sĩ vẫn đang tiếp tục thực hiện nghi lễ lấp mộ, cả nước đang hướng về Quảng Bình, trong dòng người trên tay cầm hoa cúc vàng kính cẩn nghiêng mình, không ít chiến sĩ đã bật khóc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h45, Hàng vạn người dân đã chờ đợi nhiều giờ đồng hồ và tập trung để đợi linh cữu Đại tướng được rước từ Hà Nội vào Quảng Bình bằng chuyên cơ đặc biệt.

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h35, Các chiến sĩ tiến hành nghi lễ lấp mộ.

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h25, Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành nghi lễ dâng hương.

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên trong gia đình Đại tướng thả nắm đất từ biệt lên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h15, Dòng người òa khóc khi linh cữu Đại tướng từ từ được hạ huyệt.

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h10, 16 chiến sĩ đang từ từ hạ linh cữu Đại tướng xuống phần mộ. Mọi người đang nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng. Các tướng lĩnh giơ tay chào Đại tướng.

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ cuối cùng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h5, Linh cữu của Đại tướng đang được các chiến sĩ từ từ đưa vào vị trí phần mộ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình thân quyến đang bên cạnh linh cữu Đại tướng.

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ cuối cùng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ cuối cùng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

16h, Đoàn linh xa rước Đại tướng đã vào đến nơi an táng. Đội tiêu binh đã sẵn sàng đón linh cữu. 500.000 người đã đổ về đón Tướng Giáp.

 TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên núi, tiến về mộ phần | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên núi, tiến về mộ phần | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên núi, tiến về mộ phần | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

15h50, Linh cữu Đại tướng được đưa vào dưới chân núi Thọ, chuẩn bị cho lễ an táng.

15h40, Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào khu an táng tại Vũng Chùa. Theo quan sát, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng đang có mặt tại đây.

TRỰC TIẾP: Linh xa chở thi hài Đại tướng về đến Vũng Chùa | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Người dân theo đoàn xe đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến về Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: VietnamPlus

15h30, Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào tới Vũng Chùa, nơi an táng Đại tướng. 

15h, Linh xa rước linh cữu Đại tướng đã bắt đầu tiến vào Vũng Chùa. Không khí ở đây càng thêm thiêng liêng và xúc động.

TRỰC TIẾP: Linh xa chở thi hài Đại tướng về đến Vũng Chùa | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Biển người tập trung ở Vũng Chùa (Ảnh: Tri thức)

TRỰC TIẾP: Linh xa chở thi hài Đại tướng về đến Vũng Chùa | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Người dân Quảng Bình tiếc thương Đại tướng

14h45, Lúc này tại Quảng Bình, dòng người đổ về nơi an táng Đại tướng tăng lên bội phần đã khiến đoàn linh xa phải đi chậm hơn, có lúc phải dừng lại.

TRỰC TIẾP: Linh xa chở thi hài Đại tướng về đến Vũng Chùa | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

14h20, Đội hình tiêu binh của các binh chủng đang chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng ở Vũng Chùa - Đảo Yến.

14h, Thời tiết ở Quảng Bình đã thuận lợi hơn, trời nắng nhẹ. Trong lúc đó, dòng người vẫn đứng chật kín hai bên đường để cùng tiễn đưa linh cữu Đại tướng về Vũng Chùa. Đứng hai bên đường, người dân vừa nhìn đoàn linh xa vừa giơ tay tiễn biệt Đại tướng.

13h30, Vũng Chùa đang rất xúc động chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khu vực Vũng Chùa được bao bọc bởi 3 hòn đảo Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm. Nhìn về phía Đông Nam là một phần của biển Đông và cách 1 hải lý là Đảo Yến án ngữ, sau lưng là núi Mũi Rồng hùng vĩ. Vũng Chùa - Đảo Yến cách Quốc lộ 1A chừng hơn 2km, cách chân đèo Ngang khoảng 4km. Khu danh lam này nằm thế tựa lưng vào núi Rồng. Vũng Chùa là vùng đất thơ mộng với bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn màng. Phía Đông của vùng đất này là nơi giáp biển, có nhiều mũi đất chạy dọc dài hướng về phía Nam như mũi Ông, mũi Rồng, Hòn Cỏ, Hòn La, Hòn Nồm (còn gọi là hòn Vũng Chùa).

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Vũng Chùa - Đảo Yến sẵn sàng đón Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tri thức)

13h25, Đoàn Linh xa rước linh cữu Đại tướng đang đi qua huyện Bố Trạch, thời tiết ở đây lúc này đang có nắng. Đoàn xe di chuyển với tốc độ chậm do người dân tập trung rất đông dọc các tuyến đường đổ về Vũng Chùa.

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Tiễn đưa Đại tướng qua huyện Bố Trạch (Ảnh: Tri thức)

13h, Quốc lộ 1A tập trung hàng vạn người dân đến viếng Đại tướng, cả nước đang hướng về Vũng Chùa, nơi Đại tướng sẽ an nghỉ mãi mãi. Đoàn Linh xa và pháo vẫn đang trên đường đến nơi an táng Đại tướng.

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

12h40, Đoàn Linh xa rước linh cữu Đại tướng từ sân bay Đồng Hới đã bắt đầu di chuyển, hướng về Vũng Chùa - Đảo Yến. Hai bên đường, hàng vạn người dân òa khóc, xúc động khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng.

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

12h20, Dòng người vẫn đang đổ về nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà, tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ước nguyện của ông sau khi qua đời là được về quê hương. Thể theo nguyện vọng, gia đình đưa ông về Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Đại tướng đang về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Bà con nhân dân đứng tại khu vực viếng Đại tướng. (Ảnh: Quân đội nhân dân)

12h10, Hàng nghìn người dân Quảng Bình và một số tỉnh khác vẫn đang đổ về sân bay Đồng Hới, sau đó họ sẽ đi theo đoàn Linh xa đưa tiễn Đại tướng về Vũng Chùa.

12h05, Chuyên cơ mang số hiệu VN103 hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), bắt đầu cho các nghi thức đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau đó, Linh cữu Đại tướng được chuyển từ chuyên cơ đặc biệt sang Linh xa tại sân bay.

10h30, Chuyên cơ đặc biệt VN103 đưa Đại tướng về Quảng Bình đã cất cánh từ sân bay Nội Bài. Dự kiến, chuyến bay sẽ kéo dài 1h30 phút. Khoảng 12h trưa nay, chuyên cơ sẽ hạ cánh ở sân bay Đồng Hới.

Trong lúc này, tại Quảng Bình, hàng nghìn người dân cũng đã tập trung rất đông dọc sân bay Đồng Hới để đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã đứng ở cửa chuyên cơ, cúi đầu chào lần cuối trước linh cữu vị Đại tướng đầu tiên của Việt Nam.

10h20, Linh cữu Đại tướng đã được chuyển lên chuyên cơ ATR 72 mang số hiệu VN103.

Trước đó, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã đến kiểm tra chiếc ATR 72 - chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng về Quảng Bình - lần cuối.

Bên ngoài sân bay, hàng nghìn người tập trung đón chờ giây phút thiêng liêng, đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

10h15, Chuyên cơ đã sẵn sàng chở linh cữu Đại tướng về Quảng Bình. Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, trong thời gian chuyên cơ ATR 72 bay về sân bay Đồng Hới, thời tiết khá đẹp nên máy bay sẽ không xảy ra rung lắc, đảm bảo vận chuyển lĩnh cữu Đại tướng an toàn.

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng chuẩn bị lên máy bay về với đất mẹ Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Vào thời điểm nay, tuyến đường đổ về sân bay Nội Bài chật kín dòng người đi theo đoàn Linh xa. Tất cả đang chờ đợi giây phút tiễn biệt Đại tướng.

9h45, Hai bên đường vào sân bay Nội bài, hàng nghìn người dân đứng tập trung hai bên đường với tâm trạng xúc động nhìn linh cữu Đại tướng đi qua. Tại sân bay, mọi công tác chuẩn bị để rước linh cữu Đại tướng về Quảng Bĩnh đã sẵn sàng. An ninh được đảm bảo xung quanh sân bay và quanh chuyên cơ rước linh cữu Đại tướng.

2 chuyến bay ATR 72 và A321 rước linh cữu Đại tướng mang số hiệu lần lượt là VN103 và VN1911. Chiếc ATR 72 được sản xuất và đưa vào khai thác năm 2010, A321 được sản xuất và đưa vào khai thác năm 2012.

9h30, Đoàn rước linh cữu Đại tướng đã đi qua cầu Thăng Long và trên đường đến sân bay Nội Bài.

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng chuẩn bị lên máy bay về với đất mẹ Quảng Bình | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Bên trong chuyên cơ rước lĩnh cữu Đại tướng (Ảnh: Tienphong.vn)

Tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đang kiểm tra chiếc ATR 72 lần cuối. Đây là chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng về Quảng Bình. Theo quan sát của PV, tại chỗ 4 hàng ghế máy bay được tháo ra đã được thay bằng gá đỡ đặt linh cữu Đại tướng. Đội ngũ tiếp viên trên chuyên cơ đã sẵn sàng, đang tập dượt lần cuối đón linh cữu Đại tướng lên chuyên cơ. Dự kiến, đoàn xe tang lễ từ Hà Nội lên đến Nội Bài sẽ đi thẳng vào nhà khách VIP A. Đội tiêu binh sẽ đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ xe pháo bước đi trên thảm đỏ lên chuyên cơ trong tiếng quân nhạc. Hiện, những mét thảm đỏ cuối cùng đang được trải từ Nhà khách VIP ra chuyên cơ. Các đội nghi lễ đã vào vị trí sẵn sàng.

9h10, Đoàn Linh xa rước linh cữu đang trên đường đi ra sân bay Nội Bài. Tại đây, đoàn tiêu binh đã có mặt chuẩn bị chờ rước linh cữu Đại tướng lên máy bay. Hai chuyên cơ đã được cách ly, phi hành đoàn sẵn sàng đưa ông về với đất mẹ Quảng Bình.

9h30, Đoàn rước linh cữu Đại tướng đã đi qua cầu Thăng Long và trên đường đến sân bay Nội Bài.

9h10, Đoàn Linh xa rước linh cữu đang trên đường đi ra sân bay Nội Bài. Tại đây, đoàn tiêu binh đã có mặt chuẩn bị chờ rước linh cữu Đại tướng lên máy bay. Hai chuyên cơ đã được cách ly, phi hành đoàn sẵn sàng đưa ông về với đất mẹ Quảng Bình.

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng đang trên đường đến sân bay Nội Bài | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Chiếc ATR72 sẵn sàng chờ đưa linh cữu Đại tướng (Ảnh: VnExpress)

8h55, Sau khi dừng ở trước nhà riêng, đoàn Linh xa tiếp tục rước linh cữu Đại tướng lăn bánh đi qua các tuyến đường nội thành khác, sau đó ra sân bay Nội Bài.

Linh xa rước linh cữu Đại tướng đi trên phố Hà Nội

8h45, Đoàn Linh xa đã đến trước cửa số nhà 30 đường Hoàng Diệu, nơi đây, Đại tướng đã từng sống và làm việc. Đại tướng từ trần vào hồi 18h9, ngày 4/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng đang trên đường đến sân bay Nội Bài | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Linh xa dừng trước nhà riêng Đại tướng

8h30, Vào lúc này trên các tuyến phố như Kim Mã, Cầu Giấy, có rất đông người dân đã đứng dọc hai bên đường để chờ đón đoàn Linh xa đi qua.

Trong khi đó, đoàn Linh xa đang hướng về nhà riêng của Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu.

TRỰC TIẾP: Linh cữu Đại tướng về qua 30 Hoàng Diệu lần cuối cùng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

Một bạn trẻ rơi nước mắt khi đoàn Linh xa đi qua (Ảnh: Tri thức)

8h30, Vào lúc này trên các tuyến phố như Kim Mã, Cầu Giấy, có rất đông người dân đã đứng dọc hai bên đường để chờ đón đoàn Linh xa đi qua.

Trong khi đó, đoàn Linh xa đang hướng về nhà riêng của Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu.

8h25, Cửa nhà riêng của Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu đã được mở sẵn từ sáng chuẩn bị đón đoàn Linh xa rước linh cữu. Trong khi đó, đoàn Linh xa vừa đi qua phố Hoàng Văn Thụ.

8h20, "Đại tướng muôn năm, Đại tướng muôn năm", nhiều người dân hô lớn khi linh cữu của Đại tướng đi qua các tuyến phố. Từng hàng nước mắt rưng rưng, rơi lệ trên khuôn mặt những người đứng hai bên đường.

8h15, Đoàn Linh xa đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí vô cùng thiêng liêng, xúc động.

7h50, Cả nghìn người ở phố Hoàng Diệu đã đứng dậy chờ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua. Hàng trăm phóng viên đang có mặt trước căn nhà số 30 để đưa tin về sự kiện. Đoàn Linh xa chính thức di chuyển đưa linh cữu Đại tướng dời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia.

Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng sẽ đi từ Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long đến sân bay Nội Bài.

7h45, Ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo Đảng và nhà nước, cùng những người đến dự lễ truy điệu, trước khi đoàn xe chuyển bánh rời về nhà riêng của Đại tướng ở Hoàng Diệu.

TRỰC TIẾP: Người dân òa khóc khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Người dân òa khóc khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

TRỰC TIẾP: Người dân òa khóc khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

8h12, Khi đoàn Linh xa đi qua các góc phố, người dân òa khóc trước di ảnh và linh cữu Đại tướng.

8h10, Lúc này, cửa nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu cũng đã mở sẵn để chờ đón đoàn xe rước linh cữu. Hàng chục nghìn người dân đã đứng cả dậy để ngóng chờ đoàn linh xa.

TRỰC TIẾP: Người dân òa khóc khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

8h, từng dòng người Thủ đô đã đứng chật kín các tuyến đường đoàn Linh xa chở linh cữu Đại tướng đi qua.

TRỰC TIẾP: Người dân òa khóc khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng | Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Giáp, Võ Nguyên Giáp

7h50, Cả nghìn người ở phố Hoàng Diệu đã đứng dậy chờ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua. Hàng trăm phóng viên đang có mặt trước căn nhà số 30 để đưa tin về sự kiện. Đoàn Linh xa chính thức di chuyển đưa linh cữu Đại tướng dời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia.

Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng sẽ đi từ Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long đến sân bay Nội Bài.

7h45, Ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo Đảng và nhà nước, cùng những người đến dự lễ truy điệu, trước khi đoàn xe chuyển bánh rời về nhà riêng của Đại tướng ở Hoàng Diệu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

7h40, xe lăn bánh ra khỏi Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

7h35, các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, quốc tế cùng tang quyến theo sau xe linh cữu, bước ra khỏi nhà tang lễ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

7h sáng, lễ truy điệu Đại tướng được cử hành. Trong không khí trang nghiêm, sau lời tuyên bố của Phó ban Tang lễ Nguyễn Xuân Phúc, quân nhạc cất lên giai điệu quốc ca. Trưởng ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn. Trong điếu văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên các cương vị khác nhau. Điếu văn nhận định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "Vị tướng của nhân dân, mãi mãi nhân dân trong lịch sử".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

Thay mặt gia đình phát biểu ngay sau bài điếu văn, con trai cả Đại tướng - ông Võ Điện Biên - với đôi mắt đỏ hoe, nặng trĩu đã chia sẻ những lời cảm ơn với giọng nói nghèn nghẹn. Trước hết, gia đình Đại tướng gửi lời cảm ơn vì đã được "tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng là về với quê hương của Đại tướng".

"Những ngày qua, gia đình rất xúc động và cảm ơn trước tấm lòng của hàng triệu người dân Việt Nam, những người đã qua hai cuộc chiến tranh đến cả thế hệ thiếu nhi những người chưa biết đến tiếng bom. Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng tới quân đội, Viện quân y 108, tâp thể A11 đã chăm sóc Đại tướng tới những giây cuối cùng. Trong những phút này, xin phép được ngẩng đầu được cảm ơn tiên tổ, tạ ơn các anh linh liệt sĩ đã ngã xuống và luôn luôn đồng hành cùng Đại tướng cho tới phút cuối cùng. Đại tướng cả đời vì nước vì dân và lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của non sông đất nước", ông Võ Điện Biên nói.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

59 năm sau ngày hân hoan đón Đại tướng cùng đoàn quân chiến thắng trở về thủ đô, Hà Nội rơi nước mắt tiễn ông ra đi - chuyến đi đến cõi vĩnh hằng. Sau lễ truy điệu, 11h trưa nay, chuyến bay chở linh cữu Đại tướng sẽ cất cánh, đưa ông về đất mẹ Quảng Bình.

Hôm nay là ngày cuối cùng, Đại tướng còn ở Hà Nội. Ngay từ 5h sáng, trên những con phố nơi linh cữu Đại tướng sẽ đi qua, người dân tập trung khá đông đúc, lực lượng an ninh đã rải dày, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Khoảng 6h15, các đội tiêu binh, an ninh đã vào vị trí. Xe kéo pháo đã được đưa ra trước sân nhà tang lễ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phó ban tang lễ Nguyễn Xuân Phúc có mặt từ rất sớm tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ở một góc nhà tang lễ, những người lính đang kiểm tra lần cuối các xe đặc chủng và linh xa chở Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó ban Tổ chức tang lễ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) - đến nhà tang lễ từ rất sớm. Ảnh: Quý Đoàn.

 

Hoàng Tâm (tổng hợp)
Bạn đang đọc bài viết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất mẹ quê hương tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật