Báo Công lý
Thứ Ba, 31/3/2020

Bế giảng bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

06/2/2015 17:27 UTC+7
(Công lý) - Sáng 6/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến dự.

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V gồm 92 học viên. Đây là các cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban ngành ở Trung ương, các địa phương; là những chức danh cán bộ quan trọng trong hệ thống chính trị. 

Bế giảng bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Các học viên Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V nhận Chứng nhận tốt nghiệp. Ảnh: TTXVN

Chương trình lớp học cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản, bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn. Về lý luận, chương trình lớp học đã đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản được nêu trong các văn kiện được thông qua tại Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Đồng thời, chương trình bước đầu giới thiệu một số kết quả tổng kết lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Về thực tiễn, chương trình lớp học coi trọng đánh giá hiệu quả của quá trình đưa lý luận, quan điểm, chủ trương, đường lối vào cuộc sống; chú trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành. 

Các học viên đã đi tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng an ninh ở một số địa phương, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo vào công tác lãnh đạo, quản lý; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở. 

Sau 4 tháng học tập trung tại Học viện, các học viên đã nâng cao nhận thức, tư duy, tầm nhìn chiến lược của người cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chủ động nâng cao kiến thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các chức danh quy hoạch cho tương lai, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng 92 học viên của lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp tại mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh bối cảnh và nhiệm vụ mới đòi hỏi bức thiết phải có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vững vàng về tư tưởng, chính trị, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để gánh vác trọng trách tiếp tục đưa đất nước tiến lên. Thực tiễn tổ chức 5 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của chủ trương mở các lớp bồi dưỡng đối với quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương, bộ, ban, ngành Trung ương. 

Đồng chí Tô Huy Rứa mong rằng, qua lớp học, được bổ sung nhiều kiến thức mới, khi trở về cơ quan, đơn vị công tác, các học viên sẽ phát huy cao nhất những kiến thức đã thu nhận được để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý; hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; góp phần vào công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời,các đồng chí sẽ là những tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và tác phong công tác, xứng đáng với sự tin cậy, quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Hương Thủy
Bạn đang đọc bài viết Bế giảng bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật