Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/2/2019

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 Luật mới được Quốc hội thông qua

28/6/2018 11:29 UTC+7
(Công lý) - Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 7 Luật mới vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 Luật gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thế dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đổ; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 Luật mới được Quốc hội thông qua

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Bộ VHTT&DL, Bộ KH&ĐT đã thông tin những nội dung quan trọng của các Luật này.

Thông tin về những nội dung của Luật An ninh mạng, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết: Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với sự tham gia ý kiến đóng góp của các bộ, ngành chức năng, hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn trong nước như VNPT, FPT, BKAV; nhiều chuyên gia, tập đoàn kinh tế, viễn thông trong và ngoài nước, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon…; đại diện các cơ quan nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản… và ý kiến rộng rãi của quần chúng.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 Luật mới được Quốc hội thông qua

Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an)  thông tin về Luật An ninh mạng

Theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận, để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Chương III của Luật quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý các hành vi phạm pháp luật. Đây là hành lang pháp lý vững chắc để người dân có thể yên tâm buôn bán, kinh doanh hay hoạt động trên không gian mạng.

Trung tướng Hoàng Phước Thuận cũng nhấn mạnh, Luật An ninh mạng không hạn chế quyền tự do dân chủ của người dân. Bộ đang soạn thảo các nghị định cụ thể để triển khai Luật, dự kiến trong tháng 10 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ.

Về những nội dung quan trọng của Luật Tố cáo năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 2 nhóm hành vi vi phạm pháp luật: Tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Luật Tố cáo còn quy định về vấn đề bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Về hình thức tố cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: Luật Tố cáo mới tiếp tục quy định 2 hình thức tố cáo là tố cáo bằng đơn, tố cáo trực tiếp. Tuy nhiên, cũng không bỏ qua thông tin từ các hình thức tố cáo khác, nên Luật cũng quy định, đối với những thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo 2 hình thức tố cáo trên, nếu có nội dung rõ ràng, cơ quan tiếp nhận thông tin phải tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét để không bỏ sót thông tin.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, một điểm đáng lưu ý là Luật đã quy định về tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo. Đây là bước quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền quyết định thụ lý hay không thụ lý giải quyết tố cáo. Do đó, Luật quy định cụ thể việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn tố cáo, đảm bảo cho việc xử lý được thực hiện một cách chặt chẽ.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 7 Luật mới được Quốc hội thông qua

Quang cảnh buổi họp báo

Đối với Luật Quốc phòng: Thượng tượng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã giới thiệu một số điểm quan trọng của mới luật này. Theo đó, Luật Quốc phòng 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005. Đây là Luật rất quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Luật Quốc phòng 2018 đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang. Đồng thời đã cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan. Đặc biệt, Luật có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hình thái chiến tranh tương lai có nhiều thay đổi, phát triển mới.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 12/6/2018 với 95,28% đại biểu biểu quyết tán thành thông qua. So với Luật Cạnh tranh năm 2014, Luật Cạnh tranh mới được xây dựng trên cơ sở có sự kết hợp chặt chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu tăng cường hiệu quả thực thi.

Luật Đo đạc bản và bản đồ được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Luật Đo đạc và bản đồ đã được xây dựng với nhiều điểm mới, mang tính đột phá về thể chế chính sách trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch: Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy họach sau khi Luật Quy họach được thông qua tại kỳ hợp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy họach, số 28/2018/QH14. Luật sửa đổi bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy họach sẽ bảo đảm quy định của các luật có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy họach và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy họach.

Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao: Xuất phát từ tình hình thực tế, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao trực tiếp sửa đổi, bổ sung 27 điều, bổ sung 2 điều mới, bãi bỏ 1 điều. Trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động TDTT, khắc phục những vướng mắc bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động TDTT; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động thể thao, sửa đổi tên gọi của cơ quan quản lý nhà nước về TDTT trong Luật TDTT hiện hành để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đỗ Việt

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật