Báo Công lý
Thứ Bảy, 23/2/2019

Bổ nhiệm Thủ trưởng các cơ quan An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra Bộ Công an

11/8/2018 11:01 UTC+7
(Công lý) - Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương đã lần lượt được bổ nhiệm là Thủ trưởng các cơ quan: An ninh điều tra và Cảnh sát điều tra của Bộ Công an.

Bổ nhiệm Thủ trưởng các cơ quan An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương

Ngày 10/8/2018, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4389/QĐ-BCA, ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trọng Bằng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật