Báo Công lý
Thứ Ba, 26/3/2019

Trụ cột và cải cách

10/5/2018 09:08 UTC+7
(Công lý) - Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước.

Trong suốt thời kỳ thực hiện đổi mới, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1995 đến nay, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội đã được thể chế hóa theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn về chế độ, chính sách, về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính.

Theo số liệu của BHXH Việt Nam, tổng số tiền chi cho các chế độ hưu trí, tử tuất, mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng khác năm 2017 từ Quỹ BHXH là 132.140 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với thời điểm ngày 1/1/2007, là năm đầu tiên thực hiện Luật BHXH. Tổng số chi hưu trí, tử tuất năm 2017 từ nguồn ngân sách Nhà nước là 44.875 tỷ đồng, chỉ còn 25,35% so với tỷ lệ 56,2% tại thời điểm ngày 1/1/2007.

Diện bao phủ BHXH theo quy định của pháp luật và quy mô tham gia BHXH trên thực tế ngày càng được mở rộng. Tính đến năm 2017, tổng số người tham gia BHXH là 13,9 triệu người, tăng hơn 2,3 lần so với thời điểm Luật BHXH có hiệu lực…

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, việc tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả chính sách BHXH cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Diện bao phủ BHXH theo quy định của pháp luật cũng như quy mô tham gia BHXH trên thực tế còn thấp, chưa hướng đến bao phủ toàn dân. Hệ thống BHXH về cơ bản còn thiết kế đơn tầng, sự kết nối giữa chính sách BHXH với các chính sách xã hội khác chưa đồng bộ, chặt chẽ. BHXH bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng tham gia.

Trên thực tế, năm 2017 mới chỉ đạt gần 29% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, vẫn còn trên 70% chưa tham gia. Mục tiêu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH theo Nghị quyết số 15-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị không đạt được.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trong bối cảnh, điều kiện mới hiện nay, đang đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đan xen đòi hỏi phải có những quan điểm chỉ đạo về cải cách chính sách BHXH phù hợp. Trong đó, cải cách chính sách BHXH vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, cần xác định mục tiêu tổng quát trong cải cách chính sách BHXH của nước ta trong thời gian tới là: Cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch.

Trung Nguyễn
Bạn đang đọc bài viết Trụ cột và cải cách tại chuyên mục Tâm điểm dư luận của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (1)
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Nếu quan sát các nước như Đức sẽ thấy họ có ý thức phải thực hiện những điều Hiến pháp Đức quy định – cụ thể phải xây dựng nhà nước xã hội bên cạnh nhà nước pháp quyền và tôi quan sát xứ họ việc xây dựng Nhà nước xã hội xem ra còn khó khăn hơn xây dựng Nhà nước pháp quyền! Và chúng ta Hiến pháp cũng có nhiều Điều quy định cụ thể có lẽ còn rõ hơn cả Hiến pháp họ như: „Điều 3 ... thực hiện mục tiêu … công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.“ „Điều 16 khoản 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống ...kinh tế...“ „Điều 34 Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội.“ „Điều 38 khoản 1. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế ...“. Điều quan trọng nhất là quốc gia nào cũng vậy, Hiến pháp đề ra thì ít nhất toàn bộ bộ máy nhà nước phải bám chặt vào đó để vận hành và nhìn vào đó để soi, không làm đúng là không hoàn thành nhiệm vụ, chứ chỉ cần nhìn vào 1 Điều Hiến pháp của ta: „Điều 34 Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội.“ cũng thấy nói dân có quyền đấy (chú ý Hiến pháp đề cập dân nói chung, chứ không chỉ người đóng bảo hiểm), nhưng đối chiếu thực tế xa vời! Cứ hàng ngày đọc báo về các hoàn cảnh kêu gọi giúp đỡ cho những người nghèo và lại còn ốm đau bạo bệnh đã thấy Hiến pháp không hề được thực hiện! Trong khi nếu so sánh với hệ thống bảo hiểm xã hội Đức chả hạn: 1 người không hề bảo hiểm gặp bệnh tật hiểm nguy vào bệnh viện bất kỳ cũng được chăm sóc, còn cơ bản toàn dân đều có bảo hiểm và bảo hiểm của họ còn lo các bệnh nặng nhất, chứ không phải bảo hiểm mà phải bỏ tiền túi ra như ta (đặt stent). Hay nếu tuân thủ nguyên tắc trình báo, đề nghị thì dù thất nghiệp ở Đức không ai lo phải bị chết đói, chết rét – thất nghiệp được trợ cấp thất nghiệp đủ cho có nhà ở, con được đi học, khám chữa bệnh, có tiền ăn, mặc, giúp đỡ tài trợ để có việc làm … và tất cả những cái đó so sánh Đức với Việt Nam tôi thấy còn chênh nhau quá lớn trong việc thực hiện Hiến pháp mỗi nước đề ra!
    Thích0 Trả lời
Sự kiện nổi bật