Báo Công lý
Thứ Ba, 28/2/2017
Tranh chấp quyền quản lý chung cư Thăng Long Garden: Tùy tiện ủy thác cho “công ty lạ” vào quản lý Tranh chấp quyền quản lý chung cư Thăng Long Garden: Tùy tiện ủy thác cho “công ty lạ” vào quản lý
Sau hơn một năm, việc tranh chấp quyền quản lý và cung cấp dịch vụ cho cư dân tại Dự án chung cư Thăng Long Garden 250 Minh Khai vẫn chưa có hồi kết khi chủ đầu tư bất ngờ đưa một công ty mới được ủy thác vào quản lý tòa nhà.
Sự kiện nổi bật